iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

Prosíme rodiče, aby se důkladně seznámili s těmito preventivními opatřeními. Opatření byla přijata na základě doporučení MŠMT v souvislosti se zahájením nového školního roku.

Rádi bychom Vás seznámili s preventivními opatřeními, která jsme přijali v souvislosti s vývojem epidemiologické situace v našem regionu.

Po příchodu do školy si děti vždy důkladně umyjí ruce a použijí dezinfekci. Ve škole bude několikrát denně probíhat dezinfekce nejen hygienických zařízení, ale také všech povrchů, klik, vypínačů a jednou denně se budou dezinfikovat lavice, židle, klávesnice, myši apod. Každá třída je vybavena antibakteriálním mýdlem, bezoplachovým gelem a papírovými ručníky; na WC najdou samozřejmě totéž.  Během dne budeme důkladně větrat celou budovu včetně tříd.

Organizace výdeje stravy bude dle doporučení MŠMT upravena tak, aby se děti nedotýkaly příborů a sklenic; vše jim připraví paní kuchařka společně s vyučujícími vykonávajícími dozor. 

Ačkoliv nejsou roušky povinné, přibalte prosím jednu svému dítěti do tašky pro případ, že by začalo jevit známky akutního infekčního onemocnění. V tom případě je naší povinností umístit žáka do izolační místnosti, ve které musí mít nasazenou roušku a setrvá v ní až do Vašeho příjezdu. Velmi Vás prosíme, abyste nevodili do školy děti nemocné. Manuál k provozu škol, který  je pro nás závazný, výslovně stanoví postup školy v případě, že některý z žáků jeví známky akutního respiračního onemocnění.  Z manuálu uvádíme nejdůležitější body:

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění je nutné volit tento postup:

  • Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy, a není přítomen zákonný zástupce – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti, nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na jeho bezodkladné vyzvednutí ze školy.
  • ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Žádáme rodiče, aby pokud možno nevstupovali během vyučování  do budovy školy, s výjimkou předem domluvených schůzek s vyučujícími nebo vedením školy. V případě, že se budete po škole pohybovat, nasaďte si prosím roušku.

Věřím, že se nám podařilo zodpovědět alespoň některé Vaše dotazy. Pokud Vám nějaká informace chybí, obraťte se prosím na kteréhokoliv člena managementu.

Děkujeme.

Proč přihlásit své dítě do iSchool?

Získá perfektní znalost anglického jazyka.

Vyroste z něj světoobčan se širokým rozhledem i mimo lokální témata.

V iSchool klademe důraz na rozvoj osobnosti.

Rozvíjíme dovednosti dětí, nejen memorování.

Máme individuální přístup a schopnost motivovat ke zlepšování.

Vaše dítě se bude do školy konečně těšit.

Filosofie školy

Nekupujete si úspěch, platíte za to, že škola důrazně sleduje cíl dobře vzdělat vaše děti a dokáže je motivovat k vyššímu výkonu.

Nejsme výběrová škola. Věříme, že každý může být úspěšný.

17. 9. 2020

Informační schůzka!

Více info
11. 9. 2020

Ranní družina

Více info
10. 9. 2020

Roušky pod střechou

Více info
27. 8. 2020

Seznamte se s novými učiteli!

Více info
Všechny aktuality