iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

Volíme respekt...

autor Eleni Kefala

Není nic lepšího než oslavovat respekt týdnem plným zábavných her a aktivit.Takhle vypadal Týden proti šikaně u nás v ISO: Vše začalo v pondělí 12. listopadu, když jsme do školy přišli s každou ponožkou jinou. Poselství, které jsme tím chtěli předat? Je v pořádku být jiný! Také jsme zpívali písně o respektu a tančili v jejich doprovodu. Mnoho zajímavých aktivit jsme začlenili přímo do výuky. Ve 4. třídě jsme se zavázali respektovat ostatní tak, že jsme své ruce barevně otiskli na velký papír. Nicméně největší výzva se udála mimo třídy, a to soutěž mezi školními kolejemi. Soutěžilo se podle ročníku na třech úrovních. Naši malí kamarádi z 1., 2. a 3. třídy se snažili namalovat a ozdobit co nejpodivnější ponožku. Děti ze 4., 5. a 6. třídy vymýšleli co nejnápaditější větu ve znakovém jazyce. Nutné bylo použití slov vztahujících se k respektu a boji proti šikaně. Jejich úkolem bylo také vytvořit plakát na toto téma a jejich práce se opravdu vydařily! Naše starší děti z ročníku 7 až 10 měly před sebou nejnáročnější úkol – zazpívat celou píseň o respektu s použitím znakového jazyka. Jejich vystoupení stálo za to! Všechny aktivity byly propojené se soutěží o body pro školní koleje (Wonkas – 6 bodů, Matildas – 5 bodů, Foxes – 4 body, Twits – 4 body). Doufáme, že celý týden byl pro děti nezapomenutelný a těšíme se zase na příští rok!

Proč přihlásit své dítě do iSchool?

Získá perfektní znalost anglického jazyka.

Vyroste z něj světoobčan se širokým rozhledem i mimo lokální témata.

V iSchool klademe důraz na rozvoj osobnosti.

Rozvíjíme dovednosti dětí, nejen memorování.

Máme individuální přístup a schopnost motivovat ke zlepšování.

Vaše dítě se bude do školy konečně těšit.

Filosofie školy

Nekupujete si úspěch, platíte za to, že škola důrazně sleduje cíl dobře vzdělat vaše děti a dokáže je motivovat k vyššímu výkonu.

Nejsme výběrová škola. Věříme, že každý může být úspěšný.