iSchool is a private British school operating in Olomouc

Corridors At ISO we have designed an ESL programme which is focused on supporting students whose first language is not English. The key aim is to help students adapt to their new environment and to achieve success in their academic life.

Pokud k nám nastoupí žák, jehož znalost anglického jazyka neodpovídá standardu ve třídě, věnujeme mu speciální péči jednak v podobě hodin angličtiny navíc a jednak v rámci všech předmětů, kdy učitelé upravují učivo dle potřeb žáka. Podle schopností žáka máme zkušenost, že po cca tří měsících až jednom roce je žák, který nastoupil do vyššího ročníku plně integrován ve výuce.

Within the ESL programme we carefully monitor and evaluate progress of our ESL students. The goal is to help them learn English as soon as possible so that they can enjoy learning and access the curriculum fully.

How do we differ from local schools?

Show differences

School philosophy

Education gained at school is important, along with equally important general knowledge and practical skills.

Hence, at our English school, we value our cooperation with an international team.

12. 10. 2021

Events Calendar for school year 2021/2022

More info
29. 8. 2021

Back to school!

More info
All News