iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci
Jako rodič neumím anglicky a bojím se, jak budu komunikovat se školou, která má mezinárodní učitelský sbor. Jsou mé obavy na místě?

Tyto situace jsou běžné a škola je dokáže řešit pomocí překladatele, který je na případných schůzkách přítomen.

Je možné získat prospěchové nebo sociální stipendium?

Ano, stipendia iSchool individuálně poskytuje.

Pokud žák vystuduje iSchool a dále by chtěl pokračovat na české střední škole, nebude mít problém s českou terminologií (kterou díky anglické výuce nebude znát) např. v matematice?

Toto škola řeší tak, že v posledních dvou ročnících 2. stupně vyučuje matematiku z poloviny v českém jazyce.

Když si školu platím, předpokládám, že se mi vše přizpůsobí a nemusím se výuky nijak účastnit. Je to tak?

Nikoli, naopak je intenzivní komunikace se školou velmi potřeba a zapojení rodičů je více než žádáno.

Bydlíme celkem daleko od iSchool a přijde nám, že bližší škola je lepší.

Olomouc opravdu není velkoměsto a všude je zde blízko. Rodiče si sami musí srovnat v hlavě, co chtějí dítěti dát a co jsou pro to ochotni obětovat.

Podléhá iSchool českým zákonům na vzdělávání?

Pokud se dítě vzdělává na území České republiky, je vázáno jejími zákony. Ty zjednodušeně říkají, že dítě musí umět český jazyk, znát českou historii a geografii na odpovídající úrovni. iSchool má akreditaci britské školy s výukou v anglickém jazyce s vlastním vzdělávacím programem - nicméně na území ČR, tudíž také podléhá jejím zákonům. Výuka probíhá v podobném režimu, jako kdyby rodič vzdělával své dítě sám v domácích podmínkách. Tzn. je nutné dítě zapsat na běžnou státní základní školu a tato škola pak vysílá svého garanta na komisionální přezkoušení státem vyžadovaných znalostí (tj. úrovně znalosti českého jazyka, české historie a geografie).

Co se stane, pokud dítě nestíhá (je slabší)?

Učitelé se mu snaží více věnovat, propadání apod. není obvyklé (dítě mění kolektiv, čímž se jeho výkon obvykle ještě více zhoršuje). Na škole pracuje speciální pedagog, který konzultuje a pomáhá učitelům se slabšími žáky (individuální podpora žáků se speciálními potřebami vzdělávání).

Co když dítě v nějakém předmětu naopak vyniká?

Daný předmět může studivat i na vyšší úrovni (s individuálním přístupem).

Je možný návrat do běžné ZŠ (např. z finančních důvodů)?

Ano, děti s tím obvykle nemají žádný problém, tuto otázku vnímají jako problém spíše jen rodiče.

Proč přihlásit své dítě do iSchool?

Získá perfektní znalost anglického jazyka.

Vyroste z něj světoobčan se širokým rozhledem i mimo lokální témata.

V iSchool klademe důraz na rozvoj osobnosti.

Rozvíjíme dovednosti dětí, nejen memorování.

Máme individuální přístup a schopnost motivovat ke zlepšování.

Vaše dítě se bude do školy konečně těšit.

Mám zájem přihlásit své dítě.

Chci přihlásit dítě

Filosofie školy

iSchool jsme před mnoha lety založili z přesvědčení, že učit děti je pro nás nevyšším posláním.