iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci
Jako rodič neumím anglicky a bojím se, jak budu muset komunikovat se školou, která má mezinárodní učitelský sbor. Jsou mé obavy na místě?

Tyto situace jsou běžné a škola je dokáže řešit pomocí překladatele, který je na případných schůzkách přítomen.

Je možné získat prospěchové nebo sociální stipendium?

Ano, stipendia iSchool individuálně poskytuje.

Pokud žák vystuduje iSchool a dále by chtěl pokračovat na české střední škole, nebude mít problém s českou terminologií (kterou díky anglické výuce nebude znát) např. v matematice?

V posledních dvou ročnících 2. stupně vyučujeme matematiku z poloviny v českém jazyce, aby žáci, kteří si přejí přestoupit na českou střední školu, neměli s terminologií problémy.

Když si školu platím, předpokládám, že se mi vše přizpůsobí a nemusím se výuky nijak účastnit. Je to tak?

Nikoli, naopak je intenzivní komunikace se školou velmi potřeba a zapojení rodičů je více než žádáno.

Bydlíme relativně daleko od školy a přijde nám, že bližší škola je lepší.

Olomouc opravdu není velkoměsto a všude je zde blízko. Škola je ve skvělém místě v centru Olomouce s návazností na autobusy a možnost parkování u školy. Jsme jediná škola v Olomouci s britským vzdělávacím programem a věříme, že naši kvalitu, nabídku a možnosti jinde nenajdete.

Podléhá škola českým zákonům na vzdělávání?
Pokud se dítě vzdělává na území České republiky, je vázáno jejími zákony. Ty zjednodušeně říkají, že dítě české národnosti navštěvující zahraniční školu v ČR musí umět český jazyk, znát českou historii a geografii na odpovídající úrovni. iSchool má akreditaci britské školy s výukou v anglickém jazyce s vlastním vzdělávacím programem - nicméně na území ČR, tudíž také podléhá jejím zákonům. Žáci české národnosti plnící povinnou docházku v naší škole jsou zároveň žáci spádové nebo jiné české školy, která je garantem státem vyžadovaných znalostí (tj. úrovně znalosti českého jazyka, české historie a geografie). Povinnost registrace žáka v české škole neplatí pro cizince ze zemí EU nebo z třetích zemí.
Co se stane, pokud dítě nestíhá (je slabší)?

Učitelé se mu snaží více věnovat, propadání apod. není obvyklé (dítě mění kolektiv, čímž se jeho výkon obvykle ještě zhoršuje). Na škole pracuje speciální pedagog, který konzultuje a pomáhá učitelům se slabšími žáky.

Co když dítě v nějakém předmětu naopak vyniká?

Daný předmět může studovat i na vyšší úrovni (s individuálním přístupem).

Je možný návrat do běžné ZŠ (např. z finančních důvodů)?

Ano. Ze zkušenosti víme, že děti většinou nemají problém se vrátit do běžné české školy. Určitá podpora od rodičů je ale potřeba, aby se dítě naučilo nový systém a předmětovou terminologii.

Proč přihlásit své dítě do iSchool?

Získá perfektní znalost anglického jazyka.

Vyroste z něj světoobčan se širokým rozhledem i mimo lokální témata.

V iSchool klademe důraz na rozvoj osobnosti.

Rozvíjíme dovednosti dětí, nejen memorování.

Máme individuální přístup a schopnost motivovat ke zlepšování.

Vaše dítě se bude do školy konečně těšit.

Mám zájem přihlásit své dítě.

Chci přihlásit dítě

Filosofie školy

iSchool jsme před mnoha lety založili z přesvědčení, že učit děti je pro nás nevyšším posláním.

17. 4. 2024

Ceník školného 2024/2025

Více informací
31. 1. 2024

Akademické kalendáře 2024/2025

Více informací
22. 12. 2023

Veselé Vánoce!

Více informací
20. 12. 2023

Vánoční představení žáků ZŠ

Více informací
18. 12. 2023

Vánoční koncert ve školce

Více informací
17. 11. 2023

Český den

Více informací
2. 10. 2023

Škola v přírodě

Více informací
12. 9. 2023

Odpolední kroužky

Více informací
5. 9. 2023

Kalendář akcí pro školní rok 2023/2024

Více informací
4. 9. 2023

Vítáme do týmu!

Více informací
28. 8. 2023

Úspěch ve zkouškách IGCSE

Více informací
26. 4. 2023

Finanční podpora od města Olomouc

Více informací
13. 4. 2023

Ceník školného 2023-2024

Více informací
31. 3. 2023

Den matematiky

Více informací
31. 1. 2023

Akademické kalendáře 2023/2024

Více informací
21. 12. 2022

Vánoční představení 2022 v Divadle na Šantovce

Více informací
16. 12. 2022

Dotace z Národního plánu obnovy

Více informací
10. 10. 2022

Škola v přírodě 2022

Více informací
6. 9. 2022

Kalendář akcí pro školní rok 2022/2023

Více informací
9. 6. 2022

Hledáme: Asistent pedagoga v MŠ

Více informací
9. 6. 2022

Hledáme: Učitel/ka v MŠ

Více informací
23. 5. 2022

Akademické kalendáře 2022/2023

Více informací
5. 5. 2022

Inspekční zpráva 'standardů britských škol'

Více informací
29. 1. 2022

Den poezie 2022

Více informací
Všechny aktuality