iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

Vědecká učebna
 
Chodby
Český program je určen studentům české národnosti, kteří plynně hovoří česky, případně i studentům jiných národností, jež ovládají český jazyk. Pokrývá 1. i 2. stupeň devítileté povinné školní docházky a poslední ročník předškolního vzdělávání.

Program pro 1. a 2. stupeň ZŠ vychází z RVP pro ZŠ, předškoláci jsou pak zábavnou formou připravováni na to, aby se stali uvědomělými systematicky a samostatně pracujícími školáky prostřednictvím stimulačního programu Maxík.

Přítomnost žáků Českého programu ve výuce je povinná. Žáci jsou dle zákonných požadavků také registrováni v tzv. kmenové škole, která je garantem výuky českého jazyka a zkoušek, které žáci konají za účelem ověření plnění výstupů pro jednotlivé ročníky. Škola v rámci českého programu spolupracuje s českou školou ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Ve všech ročnících ZŠ probíhá výuka českého jazyka 3 vyučovací hodiny týdně, ve 4. a 5. ročníku mají studenti 1 vyučovací hodinu vlastivědného učiva o České republice a v 7., 8. a 9. ročníku je tato 1 vyučovací hodina věnována výuce dějepisu a zeměpisu České republiky.

Studenti každoročně na konci školního roku skládají zkoušku z českého jazyka, v 5. ročníku z vlastivědy a v 7., 8. a 9. ročníku z dějepisu a zeměpisu České republiky.

Úkolem Českého programu je pomoci dětem a jejich rodičům vzdělávat studenty v rámci povinných českých předmětů, nikoliv nahrazovat českou ZŠ, popř. připravovat studenty na přijímací zkoušky na gymnázia. V případě nadaných studentů s výbornými studijními výsledky je však naše škola schopna podpořit je při přípravě na přijímací zkoušky formou přípravného kurzu, který probíhá mimo vyučovací hodiny.

Proč přihlásit své dítě do iSchool?

Získá perfektní znalost anglického jazyka.

Vyroste z něj světoobčan se širokým rozhledem i mimo lokální témata.

V iSchool klademe důraz na rozvoj osobnosti.

Rozvíjíme dovednosti dětí, nejen memorování.

Máme individuální přístup a schopnost motivovat ke zlepšování.

Vaše dítě se bude do školy konečně těšit.

Mám zájem přihlásit své dítě.

Chci přihlásit dítě

Filosofie školy

Vědomosti jsou ve škole důležité, neméně důležitý je však i všobecný přehled a praktické dovednosti.

Proto si u nás v anglické škole velmi ceníme možnosti spolupráce mezinárodního týmu.