iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

Vědecká učebna
 
Chodby
Český program je určen studentům české národnosti, kteří plynně hovoří česky, případně i studentům jiných národností, jež ovládají český jazyk. Pokrývá 1. i 2. stupeň devítileté povinné školní docházky a poslední ročník předškolního vzdělávání.

Program pro 1. a 2. stupeň ZŠ vychází z RVP pro ZŠ, předškoláci jsou pak zábavnou formou připravováni na to, aby se stali uvědomělými systematicky a samostatně pracujícími školáky prostřednictvím stimulačního programu Maxík.

Přítomnost žáků Českého programu ve výuce je povinná. Žáci jsou dle zákonných požadavků také registrováni v tzv. kmenové škole, která je garantem výuky českého jazyka a zkoušek, které žáci konají za účelem ověření plnění výstupů pro jednotlivé ročníky. Škola v rámci českého programu spolupracuje s českou školou ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Ve všech ročnících ZŠ probíhá výuka českého jazyka 3 vyučovací hodiny týdně, ve 4. a 5. ročníku mají studenti 1 vyučovací hodinu vlastivědného učiva o České republice a v 7., 8. a 9. ročníku je tato 1 vyučovací hodina věnována výuce dějepisu a zeměpisu České republiky.

Studenti každoročně na konci školního roku skládají zkoušku z českého jazyka, v 5. ročníku z vlastivědy a v 7., 8. a 9. ročníku z dějepisu a zeměpisu České republiky.

Úkolem Českého programu je pomoci dětem a jejich rodičům vzdělávat studenty v rámci povinných českých předmětů, nikoliv nahrazovat českou ZŠ, popř. připravovat studenty na přijímací zkoušky na gymnázia. V případě nadaných studentů s výbornými studijními výsledky je však naše škola schopna podpořit je při přípravě na přijímací zkoušky formou přípravného kurzu, který probíhá mimo vyučovací hodiny.

Proč přihlásit své dítě do iSchool?

Získá perfektní znalost anglického jazyka.

Vyroste z něj světoobčan se širokým rozhledem i mimo lokální témata.

V iSchool klademe důraz na rozvoj osobnosti.

Rozvíjíme dovednosti dětí, nejen memorování.

Máme individuální přístup a schopnost motivovat ke zlepšování.

Vaše dítě se bude do školy konečně těšit.

Mám zájem přihlásit své dítě.

Chci přihlásit dítě

Filosofie školy

Vědomosti jsou ve škole důležité, neméně důležitý je však i všobecný přehled a praktické dovednosti.

Proto si u nás v anglické škole velmi ceníme možnosti spolupráce mezinárodního týmu.

17. 4. 2024

Ceník školného 2024/2025

Více informací
31. 1. 2024

Akademické kalendáře 2024/2025

Více informací
22. 12. 2023

Veselé Vánoce!

Více informací
20. 12. 2023

Vánoční představení žáků ZŠ

Více informací
18. 12. 2023

Vánoční koncert ve školce

Více informací
17. 11. 2023

Český den

Více informací
2. 10. 2023

Škola v přírodě

Více informací
12. 9. 2023

Odpolední kroužky

Více informací
5. 9. 2023

Kalendář akcí pro školní rok 2023/2024

Více informací
4. 9. 2023

Vítáme do týmu!

Více informací
28. 8. 2023

Úspěch ve zkouškách IGCSE

Více informací
26. 4. 2023

Finanční podpora od města Olomouc

Více informací
13. 4. 2023

Ceník školného 2023-2024

Více informací
31. 3. 2023

Den matematiky

Více informací
31. 1. 2023

Akademické kalendáře 2023/2024

Více informací
21. 12. 2022

Vánoční představení 2022 v Divadle na Šantovce

Více informací
16. 12. 2022

Dotace z Národního plánu obnovy

Více informací
10. 10. 2022

Škola v přírodě 2022

Více informací
6. 9. 2022

Kalendář akcí pro školní rok 2022/2023

Více informací
9. 6. 2022

Hledáme: Asistent pedagoga v MŠ

Více informací
9. 6. 2022

Hledáme: Učitel/ka v MŠ

Více informací
23. 5. 2022

Akademické kalendáře 2022/2023

Více informací
5. 5. 2022

Inspekční zpráva 'standardů britských škol'

Více informací
29. 1. 2022

Den poezie 2022

Více informací
Všechny aktuality