iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

Petr Pospíšil
Petr Pospíšil ředitel ZŠ

Jako jednatel společnosti je Petr zodpovědný za celkový rozvoj International School Olomouc a v roli ředitele základní školy za její každodenní chod. Po dokončení bakalářského studia politologie a mezinárodních vztahů na Karlově Univerzitě (ČR) a ročního programu Erasmus na Ma Více astricht University (Nizozemí) se Petr přestěhoval do Velké Británie, kde absolvoval své magisterské studium antické politické filosofie a historie na prestižní Durham University (UK). Po dvouletém pobytu a následném návratu z Anglie Petr navázal na rodinnou tradici a založil International School Olomouc, kde je od roku 2008 jejím jednatelem a ředitelem ZŠ. Jeho zásluhou se škola stala jednou z vedoucích britských mezinárodních škol v České republice a stala se akreditovaným členem organizace COBIS (Rada britských mezinárodních škol) a je registrována u britského ministerstva školství jako britská škola v zahraničí. Petr také nedávno získal další kvalifikaci na britské Open University (UK) v oblasti školského managementu. Mimo školu Petr rozvíjí své záliby v historii a pravidelně jezdí na koni a miluje cestování. Jeho hlavním mottem je důvěra v individuální schopnosti každého jednotlivce a víra, že s trochou úsilí každý může být úspěšný. Méně

Markéta Pospíšilová Musiolová
Markéta Pospíšilová Musiolová ředitelka MŠ

Markéta je zodpovědná za chod mateřské školy a pracuje s dětmi ve třídách nursery a reception. Markéta žila více než 2 roky ve Velké Británii, kde studovala a pracovala s dětmi v různých pozicích. Více Práce s dětmi ji velmi naplňuje, proto při práci na plný úvazek a při plném vytížení s rozvojem mateřské školy Markéta vystudovala předškolní pedagogiku a řízení mateřské školy na Open University (UK). Markéta pochází z Havířova, města na severní Moravě. Mimo práci ve škole má ráda jógu, jízdu na kole, plavání a cestování. Méně

Ladislava Livingstone
Ladislava Livingstone ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE MŠ

Ladislava je původním povoláním dětská sestra, v květnu 2017 dokončila dálkové studium Předškolní a mimoškolní pedagogika. Studovala také muzikoterapii a je certifikovanou učitelkou angličtiny pro děti, čemuž se věnovala několik let před nástupem do naší školky. Více Má rozsáhle zkušenosti s výukou dětí jak na lokálních školách, tak pro organizaci Helen Doron. V naší školce pracuje jako učitelka od roku 2014. V současné době zastává funkci vedoucí učitelky MŠ. Se svým manželem Davidem vychovala dvojjazyčně tři děti. Méně

Eva Pluskalová
Eva Pluskalová ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE

Eva vystudovala učitelství pro první stupeň základní školy na Univerzitě Palackého v Olomouci, toto studium si pak rozšířila o učitelství angličtiny pro základní školy. Učila na základní i střední škole, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Více Tři roky pracovala jako školní inspektorka a poté šest let jako ředitelka základní a mateřské školy. Během své pedagogické praxe se zapojila do řady projektů partnerství škol a se svými žáky navštívila školy ve Finsku, Belgii, Turecku, Velké Británii, Polsku a dalších zemích. Eva má ráda svou práci, ale vždycky si najde čas na svoje koníčky. Miluje cestování, nejvíce se jí líbilo v Kanadě. Zajímají ji auta, velmi ráda řídí. Jejím největším koníčkem je však její pes Riley Méně

Janita Itäniemi
Janita Itäniemi Y5 TŘÍDNÍ UČITEL

Janita vystudovala učitelství pro základní školy (Dánsko) a učitelství anglického jazyka (Skotsko). Od roku 1999, kdy se odstěhovala z její rodné země Finska, se zapojila do projektů týkajících se učitelství a vzdělávání na čtyřech různých kontinentech. Janita věří, že každé dítě je unikátní osobností, jehož přítomnost obohacuje prostředí výuky.

Katerina Pegg
Katerina Pegg Y6 třídní učitelka a vedoucí angličtiny

Katerina získala kvalifikaci učitele anglického jazyka a literatury v roce 2008 na Cyrilometodějské univerzitě v Makedonii. Získala také titul magistra anglického jazyka a literatury. Kate začala svou učitelskou kariéru v makedonských státních základních a středních školách. Více Učila a byla vedoucí ESL tříd v soukromých jazykových školách. Kate začala pracovat v naší škole v roce 2010 a je koordinátorkou výuky angličtiny a učitelkou angličtiny tříd na prvním i druhém stupni. Je zodpovědná za zkoušky Cambridge. Je flexibilní učitelkou a věří v přirozenou zvídavost dětí při učení. Kate je nadšenou čtenářkou knih, má ráda běh, jízdu na kole se svým synem a sledování fotbalu s manželem. Méně

Lucimara Knuckles
Lucimara Knuckles ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE UČITELKA TĚLESNÉ VÝCHOVY

Lucimara Knuckles má osmnáctiletou pedagogickou praxi, během které učila ve třech zemích – v Brazílii, Kataru a Spojeném království. Většinu času strávila v první mezinárodní škole v Londýně. Více Mezi její mnohé úspěchy patří pozice vedoucí zkoušející pro GCSE na úrovni A2 a pro studijní program International Baccalaureate Diploma, kterou zastávala posledních 11 let. Také 12 let pracovala jako učitelka a vývojářka kurikula uměleckého tance, koordinátorka událostí a odborná učitelka jazyka a literatury v PYP, MYP a IB Diploma. Lucimara vystudovala postgraduální program Jazyk a literatura a také Světová literatura, a to dokonce s vyznamenáním. Toto je její druhý rok na ISO. Začala zde pracovat, aby dále prohlubovala a rozšiřovala kurikulum tělesné výchovy, ale od té doby převzala roli zástupkyně ředitele pro 1. i 2. stupeň a také roli koordinátorky kombinovaného flexibilního výukového programu pro žáky KS3 a IGCSE. Baví ji stejně tak cestování a objevování nových míst či turistika v přírodě, jako trávení času se svou rodinou. Méně

Barbora Vrastilova
Barbora Vrastilova ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE

Bára vystudovala učitelství angličtiny a občanské nauky na Palackého univerzitě a ve škole začala pracovat v roce 2012. V minulosti byla zaměstnaná v Anglii jako au-pair, během této doby se do Anglie zamilovala a dodnes ji často navštěvuje. Více Má dlouhodobé zkušenosti s prací tréninkové manažerky a asistentky vedoucí v nadnárodní firmě a také dobrovolné učitelky anglického jazyka v olomouckém dětském domově. Nedávno se z Olomouce odstěhovala na venkov do chalupy z konce 19. století. Ráda peče koláče a moučníky, má ráda starý nábytek a módu. Na práci učitelky ji nejvíce naplňuje to, že je součástí procesu rozvoje svých studentů a věří, že každý může být úspěšný. V posledních letech Bára zastávala také pozici zástupkyně ředitele, která ji opravdu bavila. Z tohoto důvodu se jí částečně věnuje i nyní a kloubí ji s její novou pozicí maminky. Méně

Zdena Janhubová
Zdena Janhubová vedoucí speciálně pedagogické podpory

Zdeňka ve škole zajišťuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Studium absolvovala na Pedagogické fakultě UP v Olomouci, studium zakončila rigorózní zkouškou a následně si vzdělání doplnila studiem psychologie a psychoterapeutickým výcvikem. Má soukromou praxi zaměřenou na poradenství, terapii a vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky.

Ladislava Špalkova
Ladislava Špalkova UČITELKA MŠ

Laďka vystudovala Fakultu tělesné kultury na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současné době studuje učitelství pro MŠ na UP v Olomouci. Během studií organizovala dětské tábory, dětské dny a víkendová soustředění. Více Po studiích pobývala nějakou dobu na Novém Zélandě a ve Velké Británii, kde pracovala jako au-pair. Pracovala v Prague British School jako asistentka učitele a učitelka Českého programu. Vedla výtvarný a sportovní kroužek. Má ráda jógu, výtvarné činnosti a společné chvíle se svými dvěma dětmi. Méně

Eleni Kefala
Eleni Kefala Y4 třídní učitelka

Eleni studovala na Státní a Kapodistriánské Univerzitě v Aténách, kde získala titul z aplikované lingvistiky, anglického jazyka a literatury. Semestr strávila v zahraničí na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a svou praxi absolvovala na filozofické fakultě tamtéž. Více Poté soukromě či v jazykových školách vyučovala angličtinu. Eleni má ráda práci s dětmi a věří v sílu podporování mezinárodního smýšlení mezi nimi. Také miluje psy, cestování a objevování nových idejí i míst. Jejím oblíbeným koníčkem je fotografování a úprava fotek. Méně

Agnieszka Landowska
Agnieszka Landowska UČITELKA VÝTVARKY

Agnieszka vystudovala Divadelní vědu na Jagellonské univerzitě v Krakově a Vizuální umění v Gdynii. Během studií pracovala jako instruktorka na dětských táborech, vedla tábory zaměřené na výtvarné umění, divadlo, módu, atd. V současné době rozšiřuje své vzděláni o Ph.D. zde na Palackého univerzitě. Má velmi ráda český humor, hlavně Divadlo Járy Cimrmana a Hrabalovy knihy. Baví ji kreslení, navrhování šperků a cestování jen s batůžkem.

Petra Leonhardtová
Petra Leonhardtová učitelka MŠ

Petra vystudovala obor učitelstvi v MŠ na SPgŠ v Prachaticích. Několik let bydlela v Německu, kde pracovala jako profesionální chůva. V roce ​2000 se přestěhovala do USA a pracovala v soukromém sektoru. Ve volném čase pracovala jako vychovatelka v centru péče o děti v křesťanské akademii. Petra má ráda volejbal, turistiku a cestovaání.

Dana Smajstrlova
Dana Smajstrlova UČITELKA DĚJEPISU

Dana vystudovala učitelství dějepisu a občanské výchovy na Univerzitě Palackého v Olomouci a v současné době pokračuje ve studiu historie v doktorském studiu na Filosofické fakultě. Od roku 2006 byla vedoucí dětského oddílu Royal Rangers. Kromě historie je jejím největším koníčkem sport, především volejbal a chození po horách.

Monika Hrušková
Monika Hrušková Vedoucí družiny

Monika Hrušková (učitelka češtiny pro cizince a vedoucí družiny) Monika získala bakalářský titul ze žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci, poté na stejné škole absolvovala magisterské studium v oboru Česká filologie - Kulturální studia, současně přitom studovala u Více itelskou způsobilost. Semestr také strávila v německém Erfurtu, kde se zabývala médii pro děti a mládež. Monika má pracovní zkušenosti z médií a rovněž jako lektorka češtiny z jazykové školy a integračního centra pro cizince. Mezi její zájmy patří zejména sport, a proto se také celý život věnuje fotbalu. V posledních letech působila jako trenérka dívčího fotbalového týmu. Méně

Daniel Burke
Daniel Burke Y3 TŘÍDNÍ UČITEL

Daniel je třídní učitel třetí třídy na ISO. Pochází z irského Dublinu, kde získal bakalářský titul ze zdravotní a sociální péče. Také tam absolvoval postgraduální studium, díky kterému je kvalifikovaným učitelem pro 1. Více stupeň ZŠ. Daniel má pracovní zkušenosti z vietnamského Hanoje či anglického New Castlu, kde učil různé věkové skupiny. Když působil ve Velké Británii, vyučoval děti různého věku a z odlišného prostředí. Ještě předtím pracoval ve školkách a v centrech pro mládež. Pro Daniela učení znamená možnost sledovat vývoj dětské osobnosti a rozvoj dětských schopností, které vydrží celý život. Jeho nadšení pro práci s dětmi se objevilo již v brzkém věku. Jako dítě navštěvoval mládežnické centrum ve svém okolí, poté dělal dobrovolníka a stal se dokonce ředitelem centra. Dobrovolničil ve své místní komunitě téměř 10 let a byl nominován na cenu Irský dobrovolník roku. Mimo školu Daniel trénoval dětský tým galského fotbalu Blue Dragon charity ve Vietnamu. Méně

Freya Swain
Freya Swain Y1 TŘÍDNÍ UČITELKA

Freya Swain vystudovala v Londýně management v oblasti kreativního průmyslu. Po získání bakalářského titulu pracovala několik let v britských médiích, včetně pozice asistentky producenta na International shopping channel. Více Poté změnila svou kariérní dráhu, žila v Indii a ve Švédsku, kde pracovala v humanitárních organizacích a podílela se na mezinárodních akcích. Když v Indii učila děti, rozhodla se stát se učitelkou pro 1. stupeň ZŠ. Tento rok získala potřebnou kvalifikaci na Univerzitě v Leicesteru. Ve volném čase se Freya věnuje tanci a józe. Méně

Csaba Toth
Csaba Toth Y7/8 TŘÍDNÍ UČITEL A VEDOUCÍ STEM

Csaba Toth absolvoval magisterské studium na Univerzitě ve Virgii, kde získal kvalifikaci učitele pro vědu. Jeho oblíbeným předmětem je fyzika, kterou vyučoval v minulých letech ve Washingtonu, D. Více C. a v Bratislavě. Bavilo ho také učit angličtinu v Polsku a Maďarsku. Má také velmi v oblibě kulturu a jazyky. Výuka je pro něj celoživotní snahou a přáním rozvíjet schopnosti a osobnosti svých žáků. Vedle vědy a matematiky pan Toth miluje přírodu, knihy, technologické novinky a dobré jídlo! Méně

Hana  Hradilová
Hana Hradilová UČITELKA MŠ

Hana vystudovala španělštinu a divadelní vědu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Poté absolvovala pedagogické vzdělání v Kroměříži. Účastnila se výměnného programu v Dominikánské republice a v Brazílii, kde se učila divadelní praxi a poznávala kulturní rozdíly. V posledních pěti letech vedla dramatický kroužek pro děti a byla vedoucí skupiny v lesní školce. Ráda cestuje, tancuje, hraje na kytaru a tráví čas s malými dětmi.

Eva Matousová
Eva Matousová UČITELKA MŠ

Eva Matoušková. Eva studovala v Olomouci, žila 8 let v Americe a pracovala také jako chůva. Eva procestovala mnoho různých zemí a poté byla na mateřské dovolené. Má zkušenosti z výuky dětí a přípravy volnočasových aktivit pro ně. Evu zajímá literatura, příroda a cestování.

Jitka Young
Jitka Young Y2 TŘÍDNÍ UČITELKA

Jitka má vystudovanou angličtinu a španělštinu na Univerzitě Palackého v Olomouci a magisterské studium v oboru aplikovaná lingvistika a výuka angličtiny na univerzitě v Leicesteru ve Velké Británii. Více Kromě České republiky a Británie žila 16 let v Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech, kde pracovala na několika britských mezinárodních školách. Má rovněž učitelskou kvalifikaci CELTA z International House v Londýně a je kvalifikovanou lektorkou australského programu pro vzdělávání učitelů. Jejím nejoblíbenějším koníčkem je plánování dovolené ve Španělsku. Méně

Mám zájem přihlásit své dítě.

Chci přihlásit dítě

Filosofie školy

Naučíme Vaše děti číst, psát i počítat. Jejich angličtina bude po absolvování iSchool jejich druhým mateřským jazykem. (brilantní, dokonalá...)

Motivace k samostatnosti a individuální přístup je třešničkou na pomyslném dortu.