iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

iSchool splňuje všechny legislativní podmínky v ČR pro vzdělávání zahraničních i českých žáků až do splnění povinné základní školní docházky.

Výuka probíhá v angličtině.

Jako soukromá škola provozujeme činnost bez státních dotací. Výchova a vzdělávání ve školce i ve škole je hrazeno primárně ze školného rodičů.

Naše filosofie je založena na filantropickém přístupu a přestože jsme soukromá škola naše zaměření není komerční nýbrž akademické.

Jak se lišíme od běžné české základní školy?

Zobrazit rozdíly

Filosofie školy

Naučíme Vaše děti číst, psát i počítat. Jejich angličtina bude po absolvování iSchool jejich druhým mateřským jazykem. (brilantní, dokonalá...)

Motivace k samostatnosti a individuální přístup je třešničkou na pomyslném dortu.