iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

iSchool splňuje všechny legislativní podmínky v ČR pro vzdělávání zahraničních i českých žáků až do splnění povinné školní docházky. Kompletní výuka ve škole probíhá v angličtině.

Kompletní výuka ve škole probíhá v angličtině.

Skrze rozmanitost vyučovacích hodin, individuální přístup vynikajících učitelů a poutavé kurikulum studenti nachází svůj akademický potenciál a současně rozvíjí své sociální a emocionální dovednosti a hodnoty pro jejich budoucí život za hranicí naší školy.

Proč přihlásit své dítě do iSchool?

Získá perfektní znalost anglického jazyka.

Vyroste z něj světoobčan se širokým rozhledem i mimo lokální témata.

V iSchool klademe důraz na rozvoj osobnosti.

Rozvíjíme dovednosti dětí, nejen memorování.

Máme individuální přístup a schopnost motivovat ke zlepšování.

Vaše dítě se bude do školy konečně těšit.

Mám zájem přihlásit své dítě.

Chci přihlásit dítě

Filosofie školy

Škola, která Vaše děti naučí studovat, orientovat se v cizím prostředí, anglicky i česky.

Na Vaše děti se moc těšíme!