iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

Zahraniční program International Early Years Curriculum (IEYC) pro předškolní vzdělávání kombinuje to nejlepší z různých světových přístupů a naplňuje i požadavky českého Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Program je uzpůsoben vzdělávacím potřebám dětí ve věku od 2 do 6 let a poutavě podněcuje přirozenou dětskou zvídavost a pomáhá učitelům utvářet kreativní a podnětné prostředí, ve kterém se děti mohou plně rozvíjet. Vzdělávací nabídka je systematicky uspořádaná do tématických bloků, které vyváženě kombinují cílenou hru, řízené činnosti a činnosti iniciované dětmi, a to ve všech vzdělávacích oblastech včetně osobnostního, sociálního a emocionálního rozvoje.

Jelikož rozumíme jedinečnosti dětského vývoje, každý tématický blok má pevnou strukturu, ale zároveň je dostatečně flexibilní a svými aktivitami se přizpůsobuje individuálním potřebám a zájmům dětí. Každý tématický celek začíná Motivačním úvodem - seznamuje děti s tématem, nabízí jim zábavné aktivity, které podněcují jejich zvědavost a zájem pro další učení se. Děti se učí pomocí tématické hry, spontánní i řízené hry a aktivit. Každé téma je ukončené Loučením se s tématem, děti přemýšlejí o tom, co se naučily a jakým činnostem se věnovaly. Mluví o tom, co se jim nejvíce líbilo a proč, než si začnou hrát na další zajímavé téma.

Příklad tematického celku: “Vzhůru do oblak”, který je mezi dětmi velmi oblíbený! Během Motivačního úvodu přistane v naší třídě raketa a zanechá za sebou naše nové přátele mimozemšťany - Moonbeemers. Společně postavíme malou vesmírnou stanici a zahájíme naši cestu do vesmíru. V průběhu tohoto tématického celku se dozvíme o vesmíru, prozkoumáme planety, sluneční soustavu, rakety a kosmické lodě prostřednictvím zajímavých a zábavných aktivit, příběhů a her. Dokonce se převlékneme a hrajeme si na astronauty a mimozemšťany.

Rozvoj znalostí a dovedností vede k rostoucímu pochopení a porozumění, když jsou dětem poskytnuty příležitosti prozkoumat a vyjádřit své myšlenky různými způsoby. Vzdělávání v naší školce je motivující, poutavé a zábavné a otevírá dětem svět zázraků, kde může vzkvétat jejich osobní potenciál.

Mám zájem přihlásit své dítě.

Chci přihlásit dítě

Filosofie školy

Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce ...
... R. Fulghum

...a my děláme všechno proto, aby se u nás i ty nejmenší děti cítily šťastné.

17. 5. 2024

Vzdělávací projekt Česko Britské Mezinárodní školy a Mateřské školy

Více informací
17. 4. 2024

Ceník školného 2024/2025

Více informací
31. 1. 2024

Akademické kalendáře 2024/2025

Více informací
22. 12. 2023

Veselé Vánoce!

Více informací
20. 12. 2023

Vánoční představení žáků ZŠ

Více informací
18. 12. 2023

Vánoční koncert ve školce

Více informací
17. 11. 2023

Český den

Více informací
2. 10. 2023

Škola v přírodě

Více informací
12. 9. 2023

Odpolední kroužky

Více informací
5. 9. 2023

Kalendář akcí pro školní rok 2023/2024

Více informací
4. 9. 2023

Vítáme do týmu!

Více informací
28. 8. 2023

Úspěch ve zkouškách IGCSE

Více informací
26. 4. 2023

Finanční podpora od města Olomouc

Více informací
13. 4. 2023

Ceník školného 2023-2024

Více informací
31. 3. 2023

Den matematiky

Více informací
31. 1. 2023

Akademické kalendáře 2023/2024

Více informací
21. 12. 2022

Vánoční představení 2022 v Divadle na Šantovce

Více informací
16. 12. 2022

Dotace z Národního plánu obnovy

Více informací
10. 10. 2022

Škola v přírodě 2022

Více informací
6. 9. 2022

Kalendář akcí pro školní rok 2022/2023

Více informací
9. 6. 2022

Hledáme: Asistent pedagoga v MŠ

Více informací
9. 6. 2022

Hledáme: Učitel/ka v MŠ

Více informací
23. 5. 2022

Akademické kalendáře 2022/2023

Více informací
5. 5. 2022

Inspekční zpráva 'standardů britských škol'

Více informací
29. 1. 2022

Den poezie 2022

Více informací
Všechny aktuality