iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

Zahraniční program International Early Years Curriculum (IEYC) pro předškolní vzdělávání kombinuje to nejlepší z různých světových přístupů a naplňuje i požadavky českého Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV).

Program je uzpůsoben vzdělávacím potřebám dětí ve věku od 2 do 5 let a poutavě podněcuje přirozenou dětskou zvídavost a pomáhá učitelům utvářet kreativní a podnětné prostředí, ve kterém se děti mohou plně rozvíjet.

Vzdělávací nabídka je systematicky uspořádaná do tématických bloků, které vyváženě kombinují cílenou hru, řízené činnosti a činnosti iniciované dětmi, a to ve všech vzdělávacích oblastech včetně osobnostního, sociálního a emocionálního rozvoje.

Jelikož rozumíme jedinečnosti dětského vývoje, každý tématický blok má pevnou strukturu, ale zároveň je dostatečně flexibilní a svými aktivitami se přizpůsobuje individuálním potřebám a zájmům dětí.

Mám zájem přihlásit své dítě.

Chci přihlásit dítě

Filosofie školy

Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce ...
... R. Fulghum

...a my děláme všechno proto, aby se u nás i ty nejmenší děti cítily šťastné.