iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

V International School Olomouc jsou zájmy dětí na prvním místě. Primárním zájmem nás všech je poskytovat široký a ucelený vzdělávací program v rodinném prostředí, kde se každý cítí bezpečně a kde se může dobře rozvíjet potenciál každého jednotlivce. Nabízíme vysoce kvalitní služby a naše mise je pomáhat dětem učit se lépe a vést je k tomu, aby z nich vyrostli odpovědní světoobčané 21. století. Z toho důvodu plně podporujeme základní britské hodnoty, které sestávají z demokracie, právního státu, svobody jednotlivce, vzájemného respektu a tolerance lidí s jinou vírou či s jiným vyznáním.

Misi realizujeme pomocí různých vzdělávacích přístupů a metod, s cílem rozvíjet akademické, osobností a mezinárodní kompetence. Klademe důraz na individuální přístup a snažíme se utvářet pozitivní a podnětné prostředí. Naši kvalitní a nadšení pedagogové ve spolupráci s rodiči zde předávají dětem znalosti, rozvíjí jejich praktické dovedností a formují porozumění.

Jak se lišíme od běžné české základní školy?

Zobrazit rozdíly

Filosofie školy

Naučíme Vaše děti číst, psát i počítat. Jejich angličtina bude po absolvování iSchool jejich druhým mateřským jazykem. (brilantní, dokonalá...)

Motivace k samostatnosti a individuální přístup je třešničkou na pomyslném dortu.