iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

Jako britská mezinárodní škola působící v Olomouci žákům nabízíme výukový program a péči, který se v řadě aspektů liší od klasických místních škol. Klademe důraz na vývoj celé osobnosti dítěte a vyučujeme podle moderního vzdělávacího programu, který využívá metod projektového vyučování. Samozřejmostí je podpora zájmů dětí a jejich specifických schopností. To jsou jen některé z mnoha výhod naší školy.

iSchool vs běžné ZŠ

Rozvíjíme celou osobnost žáka, nezabýváme se pouze výukou látky v předmětech či vzdělávacích oblastech.

VS

Škola je rozdělena do Houses (alá koleje Harry Potter), kde jsou žáci s různým věkem a sociálními dovednostmi. V průběhu roku probíhají mezi Houses soutěže

VS

Jsme hrdí na to, že jsme privátní škola. Nepobíráme žádné dotace na mzdy ani provoz – vše je hrazeno ze školného a díku tomu jsme do značné míry nezávislí.

VS

Školní rok se dělí na trimestry a na konci každého trimestru vytváříme Report o žákovi (zvlášť o vědomostech a zvlášť o dovednostech).

VS

Velký důraz na rozvoj dovedností, nikoli jen znalostí (pokud máte všechny informace o lyžování, neznamená to, že umíte lyžovat), realizuje se např. pomocí tvorby návodů, kreslení map atd.

VS

Motivace žáků ke kreativnímu využití získaných informací (nejde jen o to memorovat např. historická data, ale např. napsat esej na dané téma, u které se pak hodnotí slovní zásoba, terminologie, faktické znalosti, propojení historických souvislostí atd.)

VS

Délka vyučovacích hodin je různá, většinou od 40 do 60 minut v závislosti na délce celého vyučovacího dne. Nižší ročníky mají delší přestávky.

VS

Domácí úkoly se používají spíše pro výchovný aspekt (dítě má něco splnit a splní to), procvičení učiva je až druhořadé.

To neplatí pro Český jazyk díky tomu, že máme ve škole méně vyučovacích hodin než je v ČR běžné.

VS

Soukromá britská mateřská a základní škola

působící v Olomouci

Chci přihlásit dítě

Prázdniny jsou řešeny obdobně jako v české ZŠ. Vánoční a Velikonoční prázdniny mohou být delší, abychom umožnili našim mezinárodním rodinám navštívit rodnou zemi.

Obědy – spolupracujeme s organizací Fresshnack a dáváme žákům na výběr ze dvou možností zdravých obědů.

VS

Velikost tříd – v jednotlivých třídách je obvykle 10-15 žáků.

VS

Vybavení školy – disponujeme vlastní vědeckou laboratoří a sídlíme v překrásné zahradě plné zeleně na okraji historického centra města Olomouce.

Multimedia – díky výuce v anglickém jazyce mají žáci přístup k širokému výběru anglických multimediálních výukových materiálů a obsahu. Této výhody samozřejmě plně využíváme.

VS

Střídání učitelů – vidíme jako velkou výhodu pro žáky. Mají tak možnost poznat různé styly výuky již na prvním stupni. Je u nás běžné, že mají děti na každý předmět jiného učitele.

Vlastní třída – stejně jako v ČR mají třídy jednu učebnu jako „domovskou“, ve které jsou nejčastěji. Výrazně podporujeme také to, aby děti trávili čas venku.

Filosofie školy

Škola, která Vaše děti naučí studovat, orientovat se v cizím prostředí, anglicky i česky.

Na Vaše děti se moc těšíme!