iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

Jako britská mezinárodní škola působící v Olomouci žákům nabízíme výukový program a péči, které se v řadě aspektů liší od klasických místních škol. Klademe důraz na vývoj celé osobnosti dítěte a vyučujeme podle moderního vzdělávacího programu, který využívá metod projektového vyučování. Samozřejmostí je podpora zájmů dětí a jejich specifických schopností. To jsou jen některé z mnoha výhod naší školy.

iSchool vs běžné ZŠ

Rozvíjíme celou osobnost žáka, nezabýváme se pouze výukou látky v předmětech či vzdělávacích oblastech.

VS

Škola je rozdělena do Houses (alá koleje Harry Potter), kde jsou žáci s různým věkem a sociálními dovednostmi. V průběhu roku probíhají mezi Houses soutěže

VS

Jsme hrdí na to, že jsme privátní škola. Nepobíráme žádné dotace na mzdy ani provoz – vše je hrazeno ze školného a díky tomu jsme do značné míry nezávislí.

VS

Školní rok se dělí na trimestry a na konci každého trimestru vytváříme report o žákovi (zvlášť o vědomostech a zvlášť o dovednostech).

VS

Velký důraz na rozvoj dovedností, nikoli jen znalostí (pokud máte všechny informace o lyžování, neznamená to, že umíte lyžovat), realizuje se např. pomocí tvorby návodů, kreslení map atd.

VS

Motivujeme žáky ke kreativnímu využití získaných informací (nejde např. jen o memorování historických dat, ale o schopnost napsání eseje na dané téma, u které se pak hodnotí slovní zásoba, terminologie, faktické znalosti, propojení historických souvislostí atd.).

VS

Délka vyučovacích hodin je různá, většinou od 40 do 60 minut v závislosti na délce celého vyučovacího dne. Nižší ročníky mají delší přestávky.

VS

Domácí úkoly se používají spíše pro výchovný aspekt. Pro děti je to příležitost, jak se mohou stát odpovědnými žáky. Procvičení učiva je až druhořadé.

To neplatí pro český jazyk kvůli menšímu počtu vyučovacích hodin v naší škole, než je v ČR běžné.

VS

Soukromá britská mateřská a základní škola

působící v Olomouci

Chci přihlásit dítě

Prázdniny jsou řešeny obdobně jako v české ZŠ. Vánoční a velikonoční prázdniny mohou být delší, abychom umožnili našim mezinárodním rodinám navštívit rodnou zemi.

Velikost tříd – v jednotlivých třídách je obvykle 10–15 žáků.

VS

Vybavení školy – disponujeme vlastní vědeckou laboratoří a sídlíme v překrásné zahradě plné zeleně na okraji historického centra města Olomouce.

Výukové zdroje – díky výuce v anglickém jazyce mají žáci přístup k širokému výběru anglických multimediálních výukových materiálů a obsahu. Této výhody samozřejmě plně využíváme.

VS

Střídání učitelů vidíme jako velkou výhodu pro žáky. Mají tak možnost poznat různé styly výuky již na prvním stupni. Je u nás běžné, že mají děti na každý předmět jiného učitele.

Vlastní třída – stejně jako v ČR mají třídy jednu učebnu jako „„domovskou“, ve které jsou nejčastěji. Výrazně podporujeme také to, aby děti trávily čas venku.

Filosofie školy

Škola, která Vaše děti naučí studovat, orientovat se v cizím prostředí, anglicky i česky.

Na Vaše děti se moc těšíme!

17. 5. 2024

Vzdělávací projekt Česko Britské Mezinárodní školy a Mateřské školy

Více informací
17. 4. 2024

Ceník školného 2024/2025

Více informací
31. 1. 2024

Akademické kalendáře 2024/2025

Více informací
22. 12. 2023

Veselé Vánoce!

Více informací
20. 12. 2023

Vánoční představení žáků ZŠ

Více informací
18. 12. 2023

Vánoční koncert ve školce

Více informací
17. 11. 2023

Český den

Více informací
2. 10. 2023

Škola v přírodě

Více informací
12. 9. 2023

Odpolední kroužky

Více informací
5. 9. 2023

Kalendář akcí pro školní rok 2023/2024

Více informací
4. 9. 2023

Vítáme do týmu!

Více informací
28. 8. 2023

Úspěch ve zkouškách IGCSE

Více informací
26. 4. 2023

Finanční podpora od města Olomouc

Více informací
13. 4. 2023

Ceník školného 2023-2024

Více informací
31. 3. 2023

Den matematiky

Více informací
31. 1. 2023

Akademické kalendáře 2023/2024

Více informací
21. 12. 2022

Vánoční představení 2022 v Divadle na Šantovce

Více informací
16. 12. 2022

Dotace z Národního plánu obnovy

Více informací
10. 10. 2022

Škola v přírodě 2022

Více informací
6. 9. 2022

Kalendář akcí pro školní rok 2022/2023

Více informací
9. 6. 2022

Hledáme: Asistent pedagoga v MŠ

Více informací
9. 6. 2022

Hledáme: Učitel/ka v MŠ

Více informací
23. 5. 2022

Akademické kalendáře 2022/2023

Více informací
5. 5. 2022

Inspekční zpráva 'standardů britských škol'

Více informací
29. 1. 2022

Den poezie 2022

Více informací
Všechny aktuality