iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

Skrze rozmanitost vyučovacích hodin, individuální přístup vynikajících učitelů a poutavé kurikulum studenti plně rozvíjí svůj akademický potenciál, stejně tak jako sociální a emocionální dovednosti.

Podporujeme naše žáky při studiu tak, aby zvládli zvyšující se nároky na učivo a zároveň se dokázali sami rozhodnout, jakým směrem se ve svém dalším vzdělávání vydají.

Proč přihlásit své dítě do iSchool?

Získá perfektní znalost anglického jazyka.

Vyroste z něj světoobčan se širokým rozhledem i mimo lokální témata.

V iSchool klademe důraz na rozvoj osobnosti.

Rozvíjíme dovednosti dětí, nejen memorování.

Máme individuální přístup a schopnost motivovat ke zlepšování.

Vaše dítě se bude do školy konečně těšit.

Mám zájem přihlásit své dítě.

Chci přihlásit dítě

Filosofie školy

Zvyšující se nároky na učivo dětem pomáháme řešit na základě několika programů. Věříme, že díky tomuto přístupu budou do školy chodit rády.

Obzvláště oblíbené je v naší škole projektové vyučování.