iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

Náš druhý stupeň pro žáky Year 7 -Year 9 (6. až 9. třída v českém systému) ve věku 11-14 let nabízí široké a vyvážené kurikulum s důrazem na rozvoj dovedností a porozumění učiva. Naši žáci na druhém stupni získávají pevné základy, na kterých pak mohou stavět na střední škole a v pracovním životě.

Skrze rozmanitost vyučovacích hodin, individuální přístup vynikajících učitelů a poutavé kurikulum žáci plně rozvíjí svůj akademický potenciál, stejně tak jako sociální a emocionální dovednosti.

Podporujeme naše žáky při studiu tak, aby zvládli zvyšující se nároky na učivo a zároveň se dokázali sami rozhodnout, jakým směrem se ve svém dalším vzdělávání vydají.

Proč si vybrat druhý stupeň v ISO:

Učení musí dávat smysl. Klademe důraz na to, aby se naši žáci druhého stupně učili v souvislostech, rozuměli proč dané téma je důležité a jak nové znalosti a dovednosti mohou použít v praxi. Není pro nás důležité, aby si žáci co nejvíce informací naučili nazpaměť, ale aby dané učivo pochopili a uměli aplikovat.

Náš program prosazuje přístup k výuce založený na výzkumu a získávání informací za účelem rozvoje myšlení a podpory rozumového zapojení.

Věříme, že toto bohaté a výborně strukturované mezinárodní kurikulum hraje významnou roli v rozvoji zvídavých, zodpovědných, samostatných a kreativních žáků.

Kromě poutavého kurikula nabízí život v ISO mnohem víc - od skutečného zaměření na osobnostní rozvoj prostřednictvím programu SEAL až po celoškolní akce, koleje ala Harry Potter a mnoho dalšího.

Mám zájem přihlásit své dítě.

Chci přihlásit dítě

Filosofie školy

Zvyšující se nároky na učivo dětem pomáháme řešit na základě několika programů. Věříme, že díky tomuto přístupu budou do školy chodit rády.

Obzvláště oblíbené je v naší škole projektové vyučování.

17. 5. 2024

Vzdělávací projekt Česko Britské Mezinárodní školy a Mateřské školy

Více informací
17. 4. 2024

Ceník školného 2024/2025

Více informací
31. 1. 2024

Akademické kalendáře 2024/2025

Více informací
22. 12. 2023

Veselé Vánoce!

Více informací
20. 12. 2023

Vánoční představení žáků ZŠ

Více informací
18. 12. 2023

Vánoční koncert ve školce

Více informací
17. 11. 2023

Český den

Více informací
2. 10. 2023

Škola v přírodě

Více informací
12. 9. 2023

Odpolední kroužky

Více informací
5. 9. 2023

Kalendář akcí pro školní rok 2023/2024

Více informací
4. 9. 2023

Vítáme do týmu!

Více informací
28. 8. 2023

Úspěch ve zkouškách IGCSE

Více informací
26. 4. 2023

Finanční podpora od města Olomouc

Více informací
13. 4. 2023

Ceník školného 2023-2024

Více informací
31. 3. 2023

Den matematiky

Více informací
31. 1. 2023

Akademické kalendáře 2023/2024

Více informací
21. 12. 2022

Vánoční představení 2022 v Divadle na Šantovce

Více informací
16. 12. 2022

Dotace z Národního plánu obnovy

Více informací
10. 10. 2022

Škola v přírodě 2022

Více informací
6. 9. 2022

Kalendář akcí pro školní rok 2022/2023

Více informací
9. 6. 2022

Hledáme: Asistent pedagoga v MŠ

Více informací
9. 6. 2022

Hledáme: Učitel/ka v MŠ

Více informací
23. 5. 2022

Akademické kalendáře 2022/2023

Více informací
5. 5. 2022

Inspekční zpráva 'standardů britských škol'

Více informací
29. 1. 2022

Den poezie 2022

Více informací
Všechny aktuality