iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

Vědecká učebna Studentská rada je plně funkční, nezávislou a smysluplnou institucí. Skládá se z 9 volených členů, přičemž každou třídu reprezentuje jeden zástupce.

Tato iniciativa má podpořit sociální rozvoj všech studentů ve škole. Chceme, aby se naši studenti stali zodpovědnými občany a naučili se, jak být součástí demokratického rozhodovacího procesu.

Cíle Studentské rady:

  • Zlepšit komunikaci mezi studenty, učiteli a vedením
  • Podpořit respekt a přátelství mezi studenty
  • Pomoci všem pracovníkům naší školu rozvíjet
  • Aktivní účast a příprava společných akcí a zapojení se do školních záležitostí
  • Zastupovaní názorů a nápadů studentů při rozhodování

Naše Studentská rada je aktivní instituce, která se pravidelně potkává každý týden.

Jak se lišíme od běžné české základní školy?

Zobrazit rozdíly

Filosofie školy

Vědomosti jsou ve škole důležité, neméně důležitý je však i všobecný přehled a praktické dovednosti.

Proto si u nás v anglické škole velmi ceníme možnosti spolupráce mezinárodního týmu.