iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci
Divadelní představení

Jsme hrdí na to, že můžeme poskytovat každému žákovi možnost získat co nejvíce z britského mezinárodního vzdělávání. V rámci programu osobnostního rozvoje žáci objevují nové zájmy, učí se přijímat odpovědnost, rozvíjejí schopnost práce v kolektivu, umění komunikace a schopnost vést ostatní.

Kromě vývoje akademických dovedností, chceme aby studenti měli radost z učení, což je jedna z misí našeho programu. Další z výrazných rysů britského mezinárodního vzdělávacího modelu je i silné zaměření nejen na akademický, ale současně i osobnostní rozvoj žáků.

Po celý čas - od pondělních školních shromáždění, až po páteční golden time - budou vaše děti vyučovány v bezpečném a přívětivém prostředí. Páteční diskusní kroužky, celoškolní kolektivní aktivity a projektové dny v rámci školních kolejí (school houses) a aktivní žákovská rada jsou praktické příklady naší snahy rozvíjet celou osobnost každého žáka.

Jak se lišíme od běžné české základní školy?

Zobrazit rozdíly

Filosofie školy

Vědomosti jsou ve škole důležité, neméně důležitý je však i všobecný přehled a praktické dovednosti.

Proto si u nás v anglické škole velmi ceníme možnosti spolupráce mezinárodního týmu.