iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

Chodby V iSchool Olomouc jsme vytvořili ESL program (angličtina jako druhý jazyk), který se zaměřuje na podporu studentů, kteří nemají anglický jazyk jako mateřský. Naším klíčovým cílem je pomoci studentům při adaptaci do nového prostředí a rychle dosáhnout úspěchu v rámci běžné výuky, která probíhá v angličtině.

Pokud k nám nastoupí žák, jehož znalost anglického jazyka neodpovídá standardu ve třídě, věnujeme mu speciální péči jednak v podobě hodin angličtiny navíc a jednak v rámci všech předmětů, kdy učitelé upravují učivo dle potřeb žáka. Podle schopností žáka máme zkušenost, že po cca tří měsících až jednom roce je žák, který nastoupil do vyššího ročníku plně integrován ve výuce.

V rámci programu pravidelně monitorujeme a evaluujeme pokroky našich ESL studentů. Naším nekompromisním cílem je naše ESL studenty naučit angličtinu co nejrychleji.

Jak se lišíme od běžné české základní školy?

Zobrazit rozdíly

Filosofie školy

Vědomosti jsou ve škole důležité, neméně důležitý je však i všobecný přehled a praktické dovednosti.

Proto si u nás v anglické škole velmi ceníme možnosti spolupráce mezinárodního týmu.