iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci
Chodby
 
Chodby

International School Olomouc patří do sítě tzv. Cambridge International Schools a je členem organizace International Primary Curriculum. Díky tomu byl vzdělávací program školy sestaven podle moderních, mezinárodně uznávaných a velmi kvalitních učebních programů, které vytvořily a jejichž kvalitu garantují přední světové vzdělávací organizace.

Program a nabídka v MŠ

Vzdělávací program ve školce vychází z rámcového programu International Early Years Curriculum, který jsme uspůsobili podmíkám a dětem v MŠ. Program v MŠ je určený pro děti od 1 roku do 5 let. Program je velmi dobře strukturovaný a nabízí kvalitní aktivity pro všechny děti, od nejmenších až po ty starší. Přes svou pevnou strukturu a řád je vzdělávací program v MŠ i dostatečně flexibilní k tomu, aby učitel mohl efektivně podporovat individuální potřeby žáků. Program v MŠ také splňuje požadavky národního rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

Program a učivo na prvním stupni

Vzdělávací program na prvním stupni pro děti mezi 5 a 11 rokem je založen na aktivním přístupu k učení a využívá metod projektového vyučování. Obsah výuky angličtiny a matematiky je sestaven podle očekávaných výstupů rámcového programu Cambridge Primary. Náplň výuky v rámci ostatních předmětů jako jsou přírodní vědy, historie, zeměpis, technologie, umění, hudba, výpočetní technika, základy společenských věd a předmět mezinárodní vztahy je určena rámcovým programem International Primary Curriculum, který vytvořila ve spolupráci se specialisty z pedagogické fakulty University of Bath organizace Fieldwork Education.

Program a učivo na druhém stupni

Výstupy pro žáky druhého stupně jsou v případě angličtiny, matematiky a přírodních věd postaveny na očekávaných výstupech programu Cambridge Secondary 1. Ostatní předměty vycházejí z rámcového programu a osnov v Anglii. V obou případech jsou osnovy pravidelně aktualizovány a nabízejí dětem vynikající a moderní výukovou náplň pro další stupeň vzdělávání

Jak se lišíme od běžné české základní školy?

Zobrazit rozdíly

Filosofie školy

Vědomosti jsou ve škole důležité, neméně důležitý je však i všobecný přehled a praktické dovednosti.

Proto si u nás v anglické škole velmi ceníme možnosti spolupráce mezinárodního týmu.