iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci
Chodby
 
Chodby

International School Olomouc patří do sítě tzv. Cambridge International Schools a je členem organizace International Primary Curriculum. Díky tomu byl vzdělávací program školy sestaven podle moderních mezinárodně uznávaných a velmi kvalitních učebních programů, které vytvořily a jejichž kvalitu garantují přední světové vzdělávací organizace.

Program a nabídka v MŠ

Vzdělávací program ve školce vychází z rámcového programu International Early Years Curriculum, který jsme uzpůsobili podmínkám a dětem v MŠ. Program v MŠ je určený pro děti od 1 roku do 5 let. Program je velmi dobře strukturovaný a nabízí kvalitní aktivity pro všechny děti od nejmenších až po ty starší. Přes svou pevnou strukturu a řád je vzdělávací program v MŠ i dostatečně flexibilní k tomu, aby učitel mohl efektivně podporovat individuální potřeby žáků. Program v MŠ také splňuje požadavky národního rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

Program a učivo na prvním stupni

Vzdělávací program na prvním stupni pro děti od 5 do 11 let je založen na aktivním přístupu k učení a využívá metod projektového vyučování. Obsah výuky angličtiny, matematiky a tělocviku je sestaven podle očekávaných výstupů rámcového programu Cambridge Primary. Náplň výuky v rámci ostatních předmětů, jako jsou přírodní vědy, historie, zeměpis, technologie, umění, hudba, výpočetní technika, základy společenských věd a předmět mezinárodní vztahy, je určena rámcovým programem International Primary Curriculum, který vytvořila ve spolupráci se specialisty z pedagogické fakulty University of Bath organizace Fieldwork Education.

Program a učivo na druhém stupni

Výstupy pro žáky druhého stupně jsou v případě angličtiny, matematiky a přírodních věd postaveny na očekávaných výstupech programu Cambridge Secondary 1. Ostatní předměty vycházejí z rámcového programu a kurikul v Anglii. V obou případech jsou kurikula pravidelně aktualizovány a nabízejí dětem vynikající a moderní výukovou náplň pro další stupeň vzdělávání.

Program a učivo na střední škole

Žáci se v první fázi střední školy (upper secondary) učí podle rámce Cambridge ke získání kvalifikace IGCSE. Tato kvalifikace je mezinárodně uznávaná a nabízí různé cesty pro žáky s různými schopnostmi a dovednostmi včetně těch, pro které není angličtina rodným jazykem. Angličtina, matematika a přírodní vědy jsou povinné a ostatní předměty si žáci vybírají podle svých zájmů a schopností.

Připravujeme nabídku pro druhou fázi střední školy (advanced) s mezinárodní maturitou pro žáky, kteří absolvovali kvalifikaci IGCSE, a to od školního roku 2022/2023.

Pokud chcete zjistit, jaká je organizace a náplň výuky v ZŠ, klikněte zde.

Jak se lišíme od běžné české základní školy?

Zobrazit rozdíly

Filosofie školy

Vědomosti jsou ve škole důležité, neméně důležitý je však i všobecný přehled a praktické dovednosti.

Proto si u nás v anglické škole velmi ceníme možnosti spolupráce mezinárodního týmu.

17. 4. 2024

Ceník školného 2024/2025

Více informací
31. 1. 2024

Akademické kalendáře 2024/2025

Více informací
22. 12. 2023

Veselé Vánoce!

Více informací
20. 12. 2023

Vánoční představení žáků ZŠ

Více informací
18. 12. 2023

Vánoční koncert ve školce

Více informací
17. 11. 2023

Český den

Více informací
2. 10. 2023

Škola v přírodě

Více informací
12. 9. 2023

Odpolední kroužky

Více informací
5. 9. 2023

Kalendář akcí pro školní rok 2023/2024

Více informací
4. 9. 2023

Vítáme do týmu!

Více informací
28. 8. 2023

Úspěch ve zkouškách IGCSE

Více informací
26. 4. 2023

Finanční podpora od města Olomouc

Více informací
13. 4. 2023

Ceník školného 2023-2024

Více informací
31. 3. 2023

Den matematiky

Více informací
31. 1. 2023

Akademické kalendáře 2023/2024

Více informací
21. 12. 2022

Vánoční představení 2022 v Divadle na Šantovce

Více informací
16. 12. 2022

Dotace z Národního plánu obnovy

Více informací
10. 10. 2022

Škola v přírodě 2022

Více informací
6. 9. 2022

Kalendář akcí pro školní rok 2022/2023

Více informací
9. 6. 2022

Hledáme: Asistent pedagoga v MŠ

Více informací
9. 6. 2022

Hledáme: Učitel/ka v MŠ

Více informací
23. 5. 2022

Akademické kalendáře 2022/2023

Více informací
5. 5. 2022

Inspekční zpráva 'standardů britských škol'

Více informací
29. 1. 2022

Den poezie 2022

Více informací
Všechny aktuality