iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

Na prvním stupni základní školy pomáháme žákům rozvíjet svůj individuální potenciál, učíme je spolupracovat ve skupině i ve dvojicích. Každý rok pořádáme zajímavé celoškolní akce, výlety mimo školu a třídní projekty.

Zaměřujeme se na rozvoj celé osobnosti. Tedy nejen na akademické úrovni, ale také sociální, emocionální a fyzické. Dbáme na to, aby naše děti věděly, jak se mají v různých situacích chovat. Učí se o sobě samých i o světě, který je obklopuje.

Proč přihlásit své dítě do iSchool?

Získá perfektní znalost anglického jazyka.

Vyroste z něj světoobčan se širokým rozhledem i mimo lokální témata.

V iSchool klademe důraz na rozvoj osobnosti.

Rozvíjíme dovednosti dětí, nejen memorování.

Máme individuální přístup a schopnost motivovat ke zlepšování.

Vaše dítě se bude do školy konečně těšit.

Mám zájem přihlásit své dítě.

Chci přihlásit dítě

Filosofie školy

Naučíme Vaše děti číst, psát i počítat. Jejich angličtina bude po absolvování iSchool jejich druhým mateřským jazykem. (brilantní, dokonalá...)

Motivace k samostatnosti a individuální přístup je třešničkou na pomyslném dortu.