iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

Angličtina je jedním z neužívanějších jazyků na světě. U nás se tento jazyk Vaše dítě naučí hravě již ve školce, s anglickými učiteli, přímo tady v Olomouci.

Laskavý přístup je našim učitelům přirozený. U nás v anglické školce v Olomouci si děti hrají a smějí se s nimi. Zároveň se přirozenou cestou učí a poznávají svět.

V čem se naše školka liší?

Hlavním jazykem naší MŠ je angličtina

Vaše dítě může doma mluvit česky a ve školce anglicky. Přirozeně se tak učí dalšímu jazyku, aniž byste mu motali hlavu.

Multikulturní výchova

V naší školce se potkají děti z různých kultur, přirozeně si tak rozšiřují obzory a učí se toleranci.

Věříme v prospěšnost cílené a strukturované hry

Využíváme uznávaný program International Early Years Curriculum. Dětem nabízíme vyvážený poměr cílené hry, řízených činností a činností iniciovanými dětmi.

U dětí rozvíjíme vědomosti, porozumění a dovednosti ve všech oblastech vzdělání.

Patří sem osobnostní rozvoj, jazyk a řeč, matematické představy, porozumění světu, tělesný a kreativní rozvoj.

Od 4 let věku dítěte systematicky rozvíjíme dovednosti potřebné k pozdější výuce čtení a psaní v anglickém jazyce. K tomuto účelu používáme praxí prověřené a kvalitní zahraniční výukové materiály Jolly Phonics a Oxford Reading Tree.

Mám zájem přihlásit své dítě.

Chci přihlásit dítě

Filosofie školy

Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce ...
... R. Fulghum

...a my děláme všechno proto, aby se u nás i ty nejmenší děti cítily šťastné.