iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

Prsty nažhavené, mysl soutěživá a všude samá čísla.

autor Csaba Toth

19. února ráno jsem vešel do školního stanu plný energie díky faktu, že hrálo “It’s the final Countdown”, když se žáci shromáždili, a že byl Matematický den! Koleje se sešly, aby se dozvěděly, jaké workshopy je čekají v jakých ročnících, např. hon za pokladem, soutěž ve stavění věže, pečení, hry a další. Po skončení workshopů se všechny 4 koleje rozdělily a každá byla umístěna do samostatné počítačové učebny. Druhá část dne byla tedy věnovaná matematické soutěži.

Mathletics je školní výukový matematický nástroj uplatňovaný pro procvičování, individualizovanou výuku a soutěže žáků z celého světa. Tento rok se soutěžilo ve dvou kategoriích: Rychlost a Výzva. Žáci se dále rozdělili podle stupně vzdělávání (Milepost 1, 2, 3 a CS1).

V 10:15 se žáci seřadili u počítačů a odpočítávání mohlo začít. Všechny koleje začaly burácet, povzbuzovat a hecovat ostatní; všichni zúčastnění měli možnost spočítat za 60 sekund co nejvíce příkladů. Po rychlostní soutěži přišla Výzva; to znamenalo pokusit se spočítat za 1 minutu těžší příklady. Když bylo vše řečeno a spočítáno, Twits vyšli ze soutěže s 18 body jako vítězové, Wonkas se 16 body jako druzí, Matildas s 15 body jako třetí a Foxes s 10 body jako čtvrtí. Za zvláštní zmínku stojí Oliver (Y2) z Wonkas, Matěj (Y4) z Twits, Matouš (Y6) z Matildas a Laura (Y7) z Twits. Tito studenti byli v rámci svého stupně nejrychlejší. Pochvalu však zaslouží všichni – dobrá práce!

V budoucnu bude mnoho příležitostí zúčastnit se matematických soutěží včetně Purple Comet pro studenty 2. stupně (Y7–Y10), která se koná od 2. do 11. dubna. Také se 3. května uskuteční Matematický den moravských mezinárodních škol, kdy k nám zavítá International School of Ostrava (TOIS) a International School of Brno (ISOB). ISO, připravme naše prsty a naše myšlenky na více workshopů a počítání v Mathletics.Vezměte však v potaz, že ne všichni se budou této události účastnit; bude vybráno vždy pouze 5 nejlepších žáků z každého stupně, aby reprezentovali ISO.

Nyní se už těšíme na další klání mezi kolejemi v naší škole, které ponese název Read-a-thon. Započne v březnu a skončí v polovině dubna.

Proč přihlásit své dítě do iSchool?

Získá perfektní znalost anglického jazyka.

Vyroste z něj světoobčan se širokým rozhledem i mimo lokální témata.

V iSchool klademe důraz na rozvoj osobnosti.

Rozvíjíme dovednosti dětí, nejen memorování.

Máme individuální přístup a schopnost motivovat ke zlepšování.

Vaše dítě se bude do školy konečně těšit.

Filosofie školy

Nekupujete si úspěch, platíte za to, že škola důrazně sleduje cíl dobře vzdělat vaše děti a dokáže je motivovat k vyššímu výkonu.

Nejsme výběrová škola. Věříme, že každý může být úspěšný.