iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

Podpora vzdělávání v MŠ, Šablony I.

Škola v tomto školním roce realizuje aktivity financované Evropskou unií z finančních prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizovaný projekt s názvem PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ MŠ ŠABLONY I reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003068 je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

EU

Dětská skupina iSchool - navazující projekt

Od 1.7.2020 realizuje Nadační fond školy jako samostatná nezisková organizace projekt s názvem Dětská skupina ISCHOOL - navazující projekt, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016932. Aktivity tohoto projektu jsou financované Evropskou unií z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Obsahem a cíl navazujícího projektu je pokračovat i v následujících dvou letech v poskytování programu kvalitní péče o děti v dětské skupině a přispět tak ke slaďování pracovního a soukromého života.

EU

MŠ podpora vzdělání

Jednorázová podpora: Covid-19

V roce 2020 škola získala dotaci ve výši 195 tisíc korun za účelem spolufinancování nákladů na činnost školy při řešení dopadů krize související s opatřeními proti šíření nemoci Covid-19. Škola se z důvodu vydaného zákazu žákům navštěvovat školu dostala do problematické situace. Britská zahraniční škola v Olomouci financuje svou činnost ze školného od rodičů. Po uzavření školy na jaře 2020 jsme byli nuceni část školného vracet rodičům. Dotace poskytnutá krajem nám pomohla pokrýt částečně tento nečekaný a zásadní výpadek příjmů.

Olomoucký kraj

Příspěvek na licence k vzdělávacímu programu

Statutární město Olomouc přispělo v roce 2022 škole částkou 24 000 Kč na spolufinancování licence k zahraničnímu vzdělávacímu programu Cambridge Primary. Škola každoročně hradí cca 3500 liber za přístup ke kurikulárním dokumentů a dalším materiálům pro učitele.

Olomouc

Dětské hřiště

V roce 2020 škola získala dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 270 tisíc Kč na výstavbu nového dětského hřiště. Nově vybudované hřiště zahrnuje motorické herní prvky a bude využíváno dětmi z mateřské školy i prvním stupněm základní školy.

Olomoucký kraj

Mám zájem přihlásit své dítě.

Chci přihlásit dítě

Filosofie školy

iSchool jsme před mnoha lety založili z přesvědčení, že učit děti je pro nás nevyšším posláním.

17. 4. 2024

Ceník školného 2024/2025

Více informací
31. 1. 2024

Akademické kalendáře 2024/2025

Více informací
22. 12. 2023

Veselé Vánoce!

Více informací
20. 12. 2023

Vánoční představení žáků ZŠ

Více informací
18. 12. 2023

Vánoční koncert ve školce

Více informací
17. 11. 2023

Český den

Více informací
2. 10. 2023

Škola v přírodě

Více informací
12. 9. 2023

Odpolední kroužky

Více informací
5. 9. 2023

Kalendář akcí pro školní rok 2023/2024

Více informací
4. 9. 2023

Vítáme do týmu!

Více informací
28. 8. 2023

Úspěch ve zkouškách IGCSE

Více informací
26. 4. 2023

Finanční podpora od města Olomouc

Více informací
13. 4. 2023

Ceník školného 2023-2024

Více informací
31. 3. 2023

Den matematiky

Více informací
31. 1. 2023

Akademické kalendáře 2023/2024

Více informací
21. 12. 2022

Vánoční představení 2022 v Divadle na Šantovce

Více informací
16. 12. 2022

Dotace z Národního plánu obnovy

Více informací
10. 10. 2022

Škola v přírodě 2022

Více informací
6. 9. 2022

Kalendář akcí pro školní rok 2022/2023

Více informací
9. 6. 2022

Hledáme: Asistent pedagoga v MŠ

Více informací
9. 6. 2022

Hledáme: Učitel/ka v MŠ

Více informací
23. 5. 2022

Akademické kalendáře 2022/2023

Více informací
5. 5. 2022

Inspekční zpráva 'standardů britských škol'

Více informací
29. 1. 2022

Den poezie 2022

Více informací
Všechny aktuality