iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

Podpora vzdělávání v MŠ, Šablony I.

Škola v tomto školním roce realizuje aktivity financované Evropskou unií z finančních prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizovaný projekt s názvem PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ MŠ ŠABLONY I reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003068 je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

EU

Dětská skupina iSchool

Od 1.7.2017 realizuje Nadační fond školy jako samostatná nezisková organizace projekt s názvem Dětská skupina ISCHOOL, reg. Č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006613. Aktivity tohoto projektu jsou financované Evropskou unií z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Obsahem projektu je zřídit a provozovat v následujících dvou letech program kvalitní péče a vzdělávání dětí v dětské skupině a to již od jednoho roku.

EU

Cambridge International School

V roce 2017 školu také podporuje Statutární město Olomouc příspěvkem ve výši 20tis. na spolufinancování registračního členského poplatku, který je každoročně hrazen org, Cambridge International Examination. Příspěvek napomáhá škole realizovat v Olomouci zahraniční program podle kvalitních mezinárodních standardů.

EU

Zřízení nové kapacity MŠ

Statutární město Olomouc přispělo škole na zřízení nové kapacity MŠ na adrese Sokolovská 76/6, kde budou vytvořena nová místa pro děti předškolního věku. Dotace ve výši 56tis bude použita na neinvestiční náklady přímo souvisejícími se zřízením nové kapacity a se stěhování stávající školky do nových prostor na výše uvedené adrese.

EU

Mám zájem přihlásit své dítě.

Chci přihlásit dítě

Filosofie školy

iSchool jsme před mnoha lety založili z přesvědčení, že učit děti je pro nás nevyšším posláním.