iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

Anglický jazyk je jeden ze tří základních předmětů v programu Cambridge Lower Secondary. Studenti druhého stupně Anglický jazyk přímo milují a jsou zapáleni a odhodláni zdokonalovat své znalosti a dovednosti v tomto předmětu.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je umožnit žákům sebevědomě a efektivně komunikovat a rozvíjet klíčové dovednosti, aby mohli reagovat na řadu informací, médií a textů.

Při vyučování vzdělávacího programu Anglického jazyka v rámci Cambridge Secondary 1 kladou všichni učitelé důraz na aktivní přístup k učení jako na základní výukovou strategii pro rozvoj sebevědomí, zodpovědnosti, inovativního přístupu a angažovanosti žáků.

Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk je na 2. stupni (Cambridge Secondary 1) rozdělen do pěti oblastí:

  • Výslovnost, pravopis a slovní zásoba
  • Gramatika a interpunkce
  • Čtení
  • Psaní
  • Mluvení a poslech

Jak se lišíme od běžné české základní školy?

Zobrazit rozdíly

Filosofie školy

Zvyšující se nároky na učivo dětem pomáháme řešit na základě několika programů. Věříme, že díky tomuto přístupu budou do školy chodit rády.

Obzvláště oblíbené je v naší škole projektové vyučování.

17. 5. 2024

Vzdělávací projekt Česko Britské Mezinárodní školy a Mateřské školy

Více informací
17. 4. 2024

Ceník školného 2024/2025

Více informací
31. 1. 2024

Akademické kalendáře 2024/2025

Více informací
22. 12. 2023

Veselé Vánoce!

Více informací
20. 12. 2023

Vánoční představení žáků ZŠ

Více informací
18. 12. 2023

Vánoční koncert ve školce

Více informací
17. 11. 2023

Český den

Více informací
2. 10. 2023

Škola v přírodě

Více informací
12. 9. 2023

Odpolední kroužky

Více informací
5. 9. 2023

Kalendář akcí pro školní rok 2023/2024

Více informací
4. 9. 2023

Vítáme do týmu!

Více informací
28. 8. 2023

Úspěch ve zkouškách IGCSE

Více informací
26. 4. 2023

Finanční podpora od města Olomouc

Více informací
13. 4. 2023

Ceník školného 2023-2024

Více informací
31. 3. 2023

Den matematiky

Více informací
31. 1. 2023

Akademické kalendáře 2023/2024

Více informací
21. 12. 2022

Vánoční představení 2022 v Divadle na Šantovce

Více informací
16. 12. 2022

Dotace z Národního plánu obnovy

Více informací
10. 10. 2022

Škola v přírodě 2022

Více informací
6. 9. 2022

Kalendář akcí pro školní rok 2022/2023

Více informací
9. 6. 2022

Hledáme: Asistent pedagoga v MŠ

Více informací
9. 6. 2022

Hledáme: Učitel/ka v MŠ

Více informací
23. 5. 2022

Akademické kalendáře 2022/2023

Více informací
5. 5. 2022

Inspekční zpráva 'standardů britských škol'

Více informací
29. 1. 2022

Den poezie 2022

Více informací
Všechny aktuality