iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

Anglický jazyk je jeden ze tří základních předmětů v programu Cambridge Lower Secondary. Studenti druhého stupně Anglický jazyk přímo milují a jsou zapáleni a odhodláni zdokonalovat své znalosti a dovednosti v tomto předmětu.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je umožnit žákům sebevědomě a efektivně komunikovat a rozvíjet klíčové dovednosti, aby mohli reagovat na řadu informací, médií a textů.

Při vyučování vzdělávacího programu Anglického jazyka v rámci Cambridge Secondary 1 kladou všichni učitelé důraz na aktivní přístup k učení jako na základní výukovou strategii pro rozvoj sebevědomí, zodpovědnosti, inovativního přístupu a angažovanosti žáků.

Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk je na 2. stupni (Cambridge Secondary 1) rozdělen do pěti oblastí:

  • Výslovnost, pravopis a slovní zásoba
  • Gramatika a interpunkce
  • Čtení
  • Psaní
  • Mluvení a poslech

Jak se lišíme od běžné české základní školy?

Zobrazit rozdíly

Filosofie školy

Zvyšující se nároky na učivo dětem pomáháme řešit na základě několika programů. Věříme, že díky tomuto přístupu budou do školy chodit rády.

Obzvláště oblíbené je v naší škole projektové vyučování.