iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

Program poskytuje vzdělání pro studenty ve věku 11 až 14 let (Year 7 - Year 9) ve třech základních oblastech: anglický jazyk, matematika a přírodní vědy. Studenti staví na svých dříve nabytých znalostech a dovednostech a dále je rozvíjejí zajímavou a poutavou cestou. Na konci každého školního roku studenti podstupují písemné testy (Progression Tests) a na konci roku Year 9 studenti dělají písemné výstupní testy druhého stupně.

Tento program prosazuje přístup k výuce založený na výzkumu a získávání informací za účelem rozvoje myšlení a podpory rozumového zapojení.

Věříme, že toto bohaté a výborně strukturované mezinárodní kurikulum hraje významnou roli v rozvoji zvídavých, zodpovědných, samostatných a kreativních studentů.

Proč přihlásit své dítě do iSchool?

Získá perfektní znalost anglického jazyka.

Vyroste z něj světoobčan se širokým rozhledem i mimo lokální témata.

V iSchool klademe důraz na rozvoj osobnosti.

Rozvíjíme dovednosti dětí, nejen memorování.

Máme individuální přístup a schopnost motivovat ke zlepšování.

Vaše dítě se bude do školy konečně těšit.

Mám zájem přihlásit své dítě.

Chci přihlásit dítě

Filosofie školy

Zvyšující se nároky na učivo dětem pomáháme řešit na základě několika programů. Věříme, že díky tomuto přístupu budou do školy chodit rády.

Obzvláště oblíbené je v naší škole projektové vyučování.