iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

Pondělní shromáždění

Každé pondělí, žáci se účastní celoškolního shromáždění. Celoškolní shromáždění jsou zaměřena na rozvoj sociálních a emocionálních dovedností a hodnot. Někdy jsou tato shromáždění vedena přímo žáky druhého stupně, protože věříme, že dovednost předávání informací, organizace, komunikace s mladšími a další posílení dovedností je důležitou součástí jejich rozvoje.

08:00 - 12:15 Ranní hodiny

Nejčastěji se jedná o hodiny jazyků, matematiky a přírodních věd.

Velká pauza

O velké přestávce a o obědové pauze žáci tráví čas venku na rozlehlé školní zahradě.

13:15 - 14:50 Odpolední vyučování

Začíná ve 13:15 a jsou to většinou hodiny sociálních věd, hudební, výtvarné a tělesné výchovy. Pro žáky druhého stupně škola ve 14:50 s výjimkou pátku, kdy končí ve 13:50.

Mimoškolní aktivity

Během školního roku organizujeme mnoho mimoškolních aktivit na podporu a obohacení vzdělávacího programu. Mezi ně patří např. škola v přírodě, lyžařský kurz a mnoho dalších návštěv a výletů.

Mám zájem přihlásit své dítě.

Chci přihlásit dítě

Filosofie školy

Zvyšující se nároky na učivo dětem pomáháme řešit na základě několika programů. Věříme, že díky tomuto přístupu budou do školy chodit rády.

Obzvláště oblíbené je v naší škole projektové vyučování.

17. 5. 2024

Vzdělávací projekt Česko Britské Mezinárodní školy a Mateřské školy

Více informací
17. 4. 2024

Ceník školného 2024/2025

Více informací
31. 1. 2024

Akademické kalendáře 2024/2025

Více informací
22. 12. 2023

Veselé Vánoce!

Více informací
20. 12. 2023

Vánoční představení žáků ZŠ

Více informací
18. 12. 2023

Vánoční koncert ve školce

Více informací
17. 11. 2023

Český den

Více informací
2. 10. 2023

Škola v přírodě

Více informací
12. 9. 2023

Odpolední kroužky

Více informací
5. 9. 2023

Kalendář akcí pro školní rok 2023/2024

Více informací
4. 9. 2023

Vítáme do týmu!

Více informací
28. 8. 2023

Úspěch ve zkouškách IGCSE

Více informací
26. 4. 2023

Finanční podpora od města Olomouc

Více informací
13. 4. 2023

Ceník školného 2023-2024

Více informací
31. 3. 2023

Den matematiky

Více informací
31. 1. 2023

Akademické kalendáře 2023/2024

Více informací
21. 12. 2022

Vánoční představení 2022 v Divadle na Šantovce

Více informací
16. 12. 2022

Dotace z Národního plánu obnovy

Více informací
10. 10. 2022

Škola v přírodě 2022

Více informací
6. 9. 2022

Kalendář akcí pro školní rok 2022/2023

Více informací
9. 6. 2022

Hledáme: Asistent pedagoga v MŠ

Více informací
9. 6. 2022

Hledáme: Učitel/ka v MŠ

Více informací
23. 5. 2022

Akademické kalendáře 2022/2023

Více informací
5. 5. 2022

Inspekční zpráva 'standardů britských škol'

Více informací
29. 1. 2022

Den poezie 2022

Více informací
Všechny aktuality