iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

Pondělní shromáždění

Studenti začínají týden v pondělí ráno celoškolním shromážděním v 7:45. Celoškolní shromáždění jsou zaměřena na rozvoj sociálních a emocionálních dovedností a hodnot. Někdy jsou tato shromáždění vedena přímo studenty druhého stupně, protože věříme, že dovednost předávání informací je důležitou součástí jejich rozvoje.

Ráno

Ranní hodiny většinou začínají v 7:55 (dvakrát týdně v 7:05). Nejčastěji se jedná o hodiny jazyků, matematiky a přírodních věd.

Velká pauza

O velké přestávce a o obědové pauze studenti tráví čas venku v rozlehlé školní zahradě.

Odpoledne

Odpolední hodiny začínají ve 12:55 a jsou to většinou hodiny sociálních věd, hudební, výtvarné a tělesné výchovy. Pro studenty druhého stupně škola končí dvakrát týdne ve 14:35, dvakrát týdně v 15:25 a v pátky ve 13:50 hodin.

Mimoškolní aktivity

Během školního roku organizujeme mnoho mimoškolních aktivit na podporu a obohacení vzdělávacího programu. Mezi ně patří např. škola v přírodě, lyžařský výcvik a mnoho dalších návštěv a výletů. Každý školní rok také studenti druhého stupně jezdí na prodloužený víkend do vybrané evropské metropole

Mám zájem přihlásit své dítě.

Chci přihlásit dítě

Filosofie školy

Zvyšující se nároky na učivo dětem pomáháme řešit na základě několika programů. Věříme, že díky tomuto přístupu budou do školy chodit rády.

Obzvláště oblíbené je v naší škole projektové vyučování.