iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

Vědecká učebna Druhý stupeň (Secondary 1) je důležitou etapou ve vzdělávání dítěte. Cílem programu na druhém stupni je, aby se žáci seznámili se vzdělávacím obsahem široké nabídky předmětů a postupně začali přemýšlet o jednotlivých oborech, kterým by se rádi věnovali do budoucna.

Mimo angličtinu, matematiku a přírodní vědy na druhém stupni vyučujeme následující předměty z nabídky rámcového vzdělávacího programu v Anglii:

  • výtvarná výchova
  • hudební výchova
  • dějepis
  • zeměpis
  • práce s počítačem a programování
  • občanská výchova
  • cizí jazyk (španělština)
  • tělesná výchova
  • osobnostní, sociální, ekonomický rozvoj a výchova ke zdraví
  • světová náboženství

Všechny tyto obory a oblasti vyučujeme jako samostatné předměty v rámci týdenního rozvrhu. Abychom žákům poskytli výuku zábavnou a záživnou formou, nabízíme řadu mimoškolních aktivit, exkursí a návštěv, které výuku dále rozšiřují a žáky obohacují.

Po vzoru mezinárodního vzdělávacího programu International Primary Curriculum využívaného na prvním stupni také náš vzdělávací program pro 2. stupeň zahrnuje mezi-předmětové vazby, které žákům pomáhají vidět tyto předměty ve vzájemných souvislostech.

Jak se lišíme od běžné české základní školy?

Zobrazit rozdíly

Filosofie školy

Zvyšující se nároky na učivo dětem pomáháme řešit na základě několika programů. Věříme, že díky tomuto přístupu budou do školy chodit rády.

Obzvláště oblíbené je v naší škole projektové vyučování.