iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

Školní rok dělíme na tři trimestry. První trimestr začíná v září a trvá do Vánoc. Druhý od Vánoc do Velikonoc a třetí vždy od Velikonoc do konce června.

Pro studenty druhého stupně také nabízíme nepovinné mimoškolní aktivity. Více informací o mimoškolních aktivitách naleznete na webu.

Školné na druhém stupni 42 000 Kč/trimestr
Tato cena také zahrnuje speciální pedagogickou podporu.
Rozvojový Poplatek 5 000 Kč/trimestr

Rozvojový Poplatek

Náklady a investice za účelem průběžného rozvoje kvality programu jsou výraznou položkou rozpočtu školy. Za účelem zajištění rozvoje kvality a konkurence-schopnosti škola účtuje rozvojový poplatek na každý term na zajištění licencí, statusu Cambridge International School, britské kurikulum a náklady spojené s akreditačním procesem a pravidelným dohledem ze strany britské inspekce.

Akademické Stipendium

Každoročně poskytujeme akademické stipendium jako odměnu za dosažené mimořádné výsledky a úspěchy v rámci vzdělávacího programu školy.

Finanční Stipendium

Škola má svůj program finanční podpory, kterou uděluje na základě dodání a posouzení kompletního a dostatečného prohlášení o rodinných příjmech a rodinné finanční situaci doložené odpovídajícími doklady prokazující informace uvedené v prohlášení.

Jak se lišíme od běžné české základní školy?

Zobrazit rozdíly

Filosofie školy

Zvyšující se nároky na učivo dětem pomáháme řešit na základě několika programů. Věříme, že díky tomuto přístupu budou do školy chodit rády.

Obzvláště oblíbené je v naší škole projektové vyučování.