iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

V mateřské škole nabízíme dvě formy docházky. Školní rok dělíme na tři trimestry. První trimestr začíná v září a trvá do Vánoc. Druhý od Vánoc do Velikonoc a třetí vždy od Velikonoc do konce června.

TRIMESTR - celodenní nebo půldenní docházka

Pokud jste pracovně vytíženi, můžete zvolit celodenní nebo půldenní program na celý trimestr. V rámci celodenního programu získá Vaše dítě kompletní péči a spoustu nových zážitků. Celodenní program je vhodný pro děti od 3 let.;

Celodenní program

Cena za celodenní program 32 000 Kč / trimestr
Rozvojový Poplatek 5 000 Kč / trimestr

Půldenní program

Cena za půldenní program 18 500 Kč / trimestr
Rozvojový Poplatek 3 000 Kč / trimestr

Rozvojový Poplatek

Náklady a investice za účelem průběžného rozvoje kvality programu jsou výraznou položkou rozpočtu školy. Za účelem zajištění rozvoje kvality a konkurence-schopnosti škola účtuje rozvojový poplatek na každé období pro zajištění licencí, statusu Cambridge International School, IEYC programu a akreditačních inspekcí.

Školné nezahrnuje cenu stravy (69KČ celodenní strava - dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, 58KČ půlodenní strava - dopolední svačina a oběd).

Školné také nezahrnuje kroužky, návštevy divadel a výlety atd.

Finanční Stipendium

Škola má svůj program finanční podpory, kterou uděluje na základě dodání a posouzení kompletního a dostatečného prohlášení o rodinných příjmech a rodinné finanční situaci, doložené odpovídajícími doklady, které prokazují informace uvedené v prohlášení.

Prázdninový klub

Pro naše nejmladší studenty nabízíme prázdninový klub v první polovině července, který dává dětem příležitost strávit více času s dalšími studenty v hravém a přátelském prostředí naší školy.

Mám zájem přihlásit své dítě.

Chci přihlásit dítě

Filosofie školy

Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce ...
... R. Fulghum

...a my děláme všechno proto, aby se u nás i ty nejmenší děti cítily šťastné.