iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

Bezpečné a podnětné prostředí, odborný pečující personál a aktivity uzpůsobené potřebám a věku Vašich dětí.

Pro Vaše nejmladší děti jsme vytvořili bezpečné prostředí s příjemnou atmosférou, které umožní postupné odloučení se z rodinného prostředí a postupnou adaptaci v rámci první sociální skupiny.

Dětská skupina Lvíčata je určena dětem od 1 do 3 let s kapacitou 5 dětí na jednoho dospělého. Hra je zde hlavním prostředkem, kterému přizpůsobujeme všechny naše aktivity a činnosti.

Vše probíhá v přívětivém a tvořivém prostředí, s kvalifikovaným a laskavým personálem.

Provozní doba: 7:30 - 16:30

Pokud Vám tato doba nevyhovuje, kontaktujte nás.

Od 1.7.2017 realizuje Nadační fond školy jako samostatná nezisková organizace projekt s názvem Dětská skupina ISCHOOL, reg. Č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006613. Aktivity tohoto projektu jsou financované Evropskou unií z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Obsahem projektu je zřídit a provozovat v následujících dvou letech program kvalitní péče a vzdělávání dětí v dětské skupině a to již od jednoho roku.

EU

Mám zájem přihlásit své dítě.

Chci přihlásit dítě

Filosofie školy

Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce ...
... R. Fulghum

...a my děláme všechno proto, aby se u nás i ty nejmenší děti cítily šťastné.