iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

Hledáte laskavou, avšak profesionální péči pro Vaše dítě?

Baví Vás představa, že se Vaše dítě setká s angličtinou již od prvních krůčků?

Dětská skupina iSchool - navazující projekt

Od 1.7.2020 realizuje Nadační fond školy jako samostatná nezisková organizace projekt s názvem Dětská skupina ISCHOOL - navazující projekt, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016932. Aktivity tohoto projektu jsou financované Evropskou unií z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Obsahem a cíl navazujícího projektu je pokračovat i v následujících dvou letech v poskytování programu kvalitní péče o děti v dětské skupině a přispět tak ke slaďování pracovního a soukromého života.

EU

Autumn

Je pro Vás důležitý individuální přístup a bezpečné prostředí?

Právě pro Vás v lednu 2018 otevíráme novou dětskou skupinu Lvíčata - Jesle pro děti od 1 do 3 let při Britské mezinárodní mateřské a základní škole Olomouc.

Autumn

Naším lvíčatům nabízíme pravidelný vzdělávací program, který respektuje potřeby dětí této věkové skupiny. Střídá se hra iniciovaná dětmi a hra vedená dospělými ve vhodném a vyváženém poměru.

Níže uvedený program upravujeme dle potřeb dítěte a po dohodě s rodiči.

Více informací Vám rádi sdělíme telefonicky.
+420 604 115 982

Program

Příchod a hry iniciované dětmi

Písničky, pohybová, rytmická a kreativní činnost, svačina, vycházka

Autumn
Autumn

Oběd a hygiena

Spánek a relaxace

Hry na rozvoj představivosti, hry s vodou a pískem, objevování, dětské hřiště, hra na honěnou, rukodělné činnosti, modelování a úklid

Odchodu domů

Autumn

Docházka a platby

Jsme flexibilní a proto nabízíme různé formy docházky. Dítě nám můžete svěřit na celý den nebo na půlden a platit na konci měsíce za počet využitých dní nebo se rozhodnout pro pravidelnou docházku a platit jednou za trimest, čímž také ušetříte.

Měsíční platba

Celodenní nebo půldenní péče,
Účtováno na základě využitých dní v měsíci.

Jeden samostatný den v měsíci 620 Kč
Samostatný půlden v měsíci 370 Kč

Pro zajištění volného místa pro Vaše dítě na celý den či půlden nás prosím kontaktujte alespoň jeden den před požadovaným termínem. Jsme tady pro Vás a rádi Vám vyjdeme vstříc.

Autumn

Platba za trimestr

Celodenní nebo půldenní docházka,
Účtováno dopředu na celý trimestr.

Cena za celodenní program 43 000 Kč / trimestr
Cena za půldenní program< 26 200 Kč / trimestr

Pokud jste pracovně vytíženi, můžete zvolit celodenní (min. 6 hodin) nebo naopak půldenní (min. 3hod) program na celý trimestr. V rámci celodenního programu získá Vaše dítě kompletní péči a spoustu nových zážitků. Celodenní program je vhodný pro děti od 2 let.

Více informací ke školnému a poplatkům naleznete na iSchool.

Přijďte se k nám podívat,
srdečně Vás zveme!

Rádi Vám ukážeme prostředí, ve kterém se o Vaše dítě budeme starat a představíme učitele.

A nejlepší na tom je, že u nás Vaše dítě může plynule přejít do , pak na první stupeň a zůstat až do konce druhého stupně. Nebude tak vystaveno stresu z nového prostředí a jeho angličtina bude dokonalá.

Autumn

To vše v centru Olomouce.
Těšíme se na Vás!

V čem se naše jesle liší?

V iSchool je hlavním jazykem angličtina

Vaše dítě může doma mluvit česky a v jeslích anglicky. Přirozeně se tak učí dalšímu jazyku, aniž byste mu motali hlavu. Je potvrzeno že děti, které vyrůstají v bilingvním prostředí mají lepší schopnosti při řešení problémů.

Mezinárodní prostředí

V našich jeslích se potkají děti z různých kultur, přirozeně si tak rozšiřují obzory a učí se toleranci.

1 na 6

Lvíčata - to je dětská skupina, kde je na 6 dětí 1 teta. Tím jsme schopni zajistit dětem laskavý a individuální přístup.

Hrajeme si a rozvíjíme se

Dětem nabízíme vyvážený poměr cílené hry, řízených činností a činností iniciovanými dětmi. Rozvíjíme jejich osobnost, jazyk, řeč, porozumění, kreativitu i tělo.

Mám zájem přihlásit své dítě.

Chci přihlásit dítě

Filosofie školy

Děláme všechno proto, aby se u nás i ty nejmenší děti cítily bezpečně a byly šťastné.