iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

Žáci, kteří se učí podle programu Cambridge Primary English, rozvíjí svou kompetenci anglického jazyka jako prvního jazyka. Celkové kurikulum je uzpůsobeno k použití v jakékoliv kulturním kontextu a podporuje mezikulturní porozumění.

Cambridge Primary Maths představuje žákům obsah v rámci pěti oblastí: číslo a číselné operace, geometrii, měření, zpracování dat a kompetence k řešení problémů. Tento program se zaměřuje na matematické principy, vzorce, systémy, funkce a vztahy tak, aby žáci byli schopni své znalosti uplatnit v praxi a získali ucelenou představu o předmětu.

Za účelem ověření celkových znalostí a dovedností v anglickém jazyce a v matematice žáci skládají na konci prvního stupně (na konci 5-té třídy) závěrečnou zkoušku Cambridge Primary Checkpoint.

Proč přihlásit své dítě do iSchool?

Získá perfektní znalost anglického jazyka.

Vyroste z něj světoobčan se širokým rozhledem i mimo lokální témata.

V iSchool klademe důraz na rozvoj osobnosti.

Rozvíjíme dovednosti dětí, nejen memorování.

Máme individuální přístup a schopnost motivovat ke zlepšování.

Vaše dítě se bude do školy konečně těšit.

Mám zájem přihlásit své dítě.

Chci přihlásit dítě

Filosofie školy

Naučíme Vaše děti číst, psát i počítat. Jejich angličtina bude po absolvování iSchool jejich druhým mateřským jazykem. (brilantní, dokonalá...)

Motivace k samostatnosti a individuální přístup je třešničkou na pomyslném dortu.