iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci
 • poskytnout dětem, žákům a studentům kvalitní ucelený vzdělávací program a přístup od mateřské školy až po devátou třídu, který:
  • rozvíjí důležité akademické dovednosti v rámci jazykové, matematické, přírodovědné, geografické, historické, umělecké, hudební, tělesné, IT a technické gramotnosti
  • systematicky podporuje a rozvíjí sociální a osobnostní dovednosti s důrazem na respekt k druhým
  • vychází z obsahu vzdělávání běžného v Britských mezinárodních školách a umožňuje hladký přestup v rámci mezinárodních škol a škol ve Velké Británii
  • udržuje a dále rozvíjí dovednosti v rámci Českého jazyka, znalostí a porozumění české historie, geografie a kultury s cílem umožnit přestup na jiné školy v ČR
 • kultivovat a rozvíjet pozitivní přístup a radost z učení a úspěchu tak, aby se pro děti a žáky vzdělávání stalo celoživotní motivací
 • využívat aktivní přístup k učení a nové technologie za účelem rozvoje studijních návyků a posílení odpovědnosti za vlastní učení
 • zohledňovat individuální potřeby dětí a žáků a umožňuje žákům s odlišnými potřebami plné zapojení do výuky a naplnění vlastního potenciálu
 • utvářet pozitivní klima a prostředí, ve kterém se děti a žáci cítí bezpečně, kde je silná, ale ne represivní disciplína, a kde žáci, učitelé a rodiče utvářejí silné vztahy v rámci celé komunity školy
 • rozvíjet a využívat dovednosti primárně kvalitních a zároveň kvalifikovaných pedagogů, kteří přistupují ke své práci profesionálně a s nadšením
 • k obohacení žáků a programu plně využívat kulturní a historické dědictví místa, kde škola působí, stejně jako příležitosti, které se nabízejí s ohledem na fakt, že ve škole působí zahraniční pedagogové i žáci

Jak se lišíme od běžné české základní školy?

Zobrazit rozdíly

Filosofie školy

Naučíme Vaše děti číst, psát i počítat. Jejich angličtina bude po absolvování iSchool jejich druhým mateřským jazykem. (brilantní, dokonalá...)

Motivace k samostatnosti a individuální přístup je třešničkou na pomyslném dortu.

17. 5. 2024

Vzdělávací projekt Česko Britské Mezinárodní školy a Mateřské školy

Více informací
17. 4. 2024

Ceník školného 2024/2025

Více informací
31. 1. 2024

Akademické kalendáře 2024/2025

Více informací
22. 12. 2023

Veselé Vánoce!

Více informací
20. 12. 2023

Vánoční představení žáků ZŠ

Více informací
18. 12. 2023

Vánoční koncert ve školce

Více informací
17. 11. 2023

Český den

Více informací
2. 10. 2023

Škola v přírodě

Více informací
12. 9. 2023

Odpolední kroužky

Více informací
5. 9. 2023

Kalendář akcí pro školní rok 2023/2024

Více informací
4. 9. 2023

Vítáme do týmu!

Více informací
28. 8. 2023

Úspěch ve zkouškách IGCSE

Více informací
26. 4. 2023

Finanční podpora od města Olomouc

Více informací
13. 4. 2023

Ceník školného 2023-2024

Více informací
31. 3. 2023

Den matematiky

Více informací
31. 1. 2023

Akademické kalendáře 2023/2024

Více informací
21. 12. 2022

Vánoční představení 2022 v Divadle na Šantovce

Více informací
16. 12. 2022

Dotace z Národního plánu obnovy

Více informací
10. 10. 2022

Škola v přírodě 2022

Více informací
6. 9. 2022

Kalendář akcí pro školní rok 2022/2023

Více informací
9. 6. 2022

Hledáme: Asistent pedagoga v MŠ

Více informací
9. 6. 2022

Hledáme: Učitel/ka v MŠ

Více informací
23. 5. 2022

Akademické kalendáře 2022/2023

Více informací
5. 5. 2022

Inspekční zpráva 'standardů britských škol'

Více informací
29. 1. 2022

Den poezie 2022

Více informací
Všechny aktuality