iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci
Markéta Pospíšilová
Petr Pospíšil

Prohlášení o našem poslání

Naše škola podporuje základní britské hodnoty ve všech svých krocích. Snažíme se z našich žáků vychovávat jedinečné kreativní jedince připravené na dospělý život, kteří budou jednak samostatní a zodpovědní za své činy, jednak přístupní nápadům druhých a schopní respektu a tolerance vůči všem lidem v rámci celé společnosti.

Zároveň jako britská škola na území České republiky deklarujeme, že tyto hodnoty se zcela shodují s hodnotami české společnosti.

Co jsou základní britské hodnoty?

 • Demokracie
 • Právní stát
 • Svoboda jednotlivce
 • Vzájemný respekt
 • Tolerance lidí s jinou vírou či jiným vyznáním

Jak konkrétně je podporujeme?

Například:

 • Žáci mohou prosadit svá přání v rámci studentské rady a podílet se tak částečně na chodu školy; zároveň se tímto způsobem učí demokratickým principům, např. samotné volby do rady či proces prosazování návrhů.
 • Své názory mohou anonymně projevit přispěním do schránky přání a stížností.
 • V rámci pravidelných týdenních shromáždění je pozornost zaměřována na chování následující britské hodnoty. Žáci jsou pozitivně motivováni odměnou za projevy těchto klíčových kompetencí: empatie, ovládání pocitů, motivace, sociální dovednosti, sebeuvědomění.
 • Všechny základní britské hodnoty jsou viditelně zobrazeny ve třídách.
 • Jako mezinárodní škola klademe důraz na rozmanitost a učíme žáky jejímu respektu. Žáci různých věkových kategorií, kultur a vyznání se setkávají a učí se vzájemné spolupráci, např. v rámci aktivit a soutěží za školní koleje.
 • Žáci poznávají odlišné sociální prostředí, učí se pomáhat a respektovat ostatní lidi, např. návštěvou domova pro seniory.
 • Britské hodnoty se odráží v ustanovených pravidlech chování, které jsou vystaveny v každé třídě a jsou podporovány pozitivní motivací – 15 minut trávení času dle své volby. Jsou také vedeni k převzetí zodpovědnosti za své chování; případná ztráta tohoto času.
 • Samotný proces výuky podporuje britské hodnoty, které jsou součástí kurikula a příručky Osobnostní výchova a rozvoj a jsou v hodinách často diskutovány; žáci se rovněž dozvídají o následcích, které přináší nedodržování těchto hodnot. Učí se též kritickému myšlení.

Jak se lišíme od běžné české základní školy?

Zobrazit rozdíly

Filosofie školy

Naučíme Vaše děti číst, psát i počítat. Jejich angličtina bude po absolvování iSchool jejich druhým mateřským jazykem. (brilantní, dokonalá...)

Motivace k samostatnosti a individuální přístup je třešničkou na pomyslném dortu.

17. 5. 2024

Vzdělávací projekt Česko Britské Mezinárodní školy a Mateřské školy

Více informací
17. 4. 2024

Ceník školného 2024/2025

Více informací
31. 1. 2024

Akademické kalendáře 2024/2025

Více informací
22. 12. 2023

Veselé Vánoce!

Více informací
20. 12. 2023

Vánoční představení žáků ZŠ

Více informací
18. 12. 2023

Vánoční koncert ve školce

Více informací
17. 11. 2023

Český den

Více informací
2. 10. 2023

Škola v přírodě

Více informací
12. 9. 2023

Odpolední kroužky

Více informací
5. 9. 2023

Kalendář akcí pro školní rok 2023/2024

Více informací
4. 9. 2023

Vítáme do týmu!

Více informací
28. 8. 2023

Úspěch ve zkouškách IGCSE

Více informací
26. 4. 2023

Finanční podpora od města Olomouc

Více informací
13. 4. 2023

Ceník školného 2023-2024

Více informací
31. 3. 2023

Den matematiky

Více informací
31. 1. 2023

Akademické kalendáře 2023/2024

Více informací
21. 12. 2022

Vánoční představení 2022 v Divadle na Šantovce

Více informací
16. 12. 2022

Dotace z Národního plánu obnovy

Více informací
10. 10. 2022

Škola v přírodě 2022

Více informací
6. 9. 2022

Kalendář akcí pro školní rok 2022/2023

Více informací
9. 6. 2022

Hledáme: Asistent pedagoga v MŠ

Více informací
9. 6. 2022

Hledáme: Učitel/ka v MŠ

Více informací
23. 5. 2022

Akademické kalendáře 2022/2023

Více informací
5. 5. 2022

Inspekční zpráva 'standardů britských škol'

Více informací
29. 1. 2022

Den poezie 2022

Více informací
Všechny aktuality